För att få ett grepp om smittans spridning och kunna smittspåra utförs det nu omfattande tester. Det är bra, men testmetoden är tyvärr väldigt osäker. Den är baserade på s.k. Polymerase Chain Reaction tester (PCR) som egentligen är helt otillförlitliga i detta sammanhang, men de används i brist på bättre alternativ.

PCR-testet är utvecklat av forskaren Kary Mullis. Han tilldelades, tillsammans med Michael Smith, Nobelpriset i kemi 1993 för insatser för metodutveckling inom DNA-baserad kemi och mer specifikt för hans uppfinning av PCR-metoden.

Metoden gör det möjligt att kopiera mycket små mängder av DNA så att man får miljontals kopior av ett DNA-segment på några få timmar. Detta har revolutionerat biokemisk och genetisk forskning och möjliggjort nya diagnostiska metoder inom såväl medicin- som kriminalteknik.

Användningen av det icke-specifika PCR-testet för att testa för coronaviruset, som ger många falska positiva resultat, visar en exponentiell utveckling. PCR-testandet har forcerats fram i den nödsituation som pandemin utgör. Det var dock aldrig på allvar avsett för denna typ av tester. Mullis har uttryckligen varnat för att detta test är avsett för forskning och inte för diagnostik.

PCR-testet fungerar genom cykler av förstärkning av genetiskt material – en bit av genomet förstärks varje gång. Eventuell kontaminering (t.ex. andra virus, skräp från gamla virusgenom) kan resultera i falska positiva utslag. Testet mäter inte hur många virus som finns i provet. En verklig virusinfektion innebär en massiv förekomst av virus, den så kallade virusbelastningen vilket PCR-testet inte ger svar på. PCR-testet kan inte visa på en pågående infektion den kan inte skilja på levande och döda viruskomponenter.

Om någon testar positivt, betyder detta inte att den personen faktiskt är kliniskt smittad, är sjuk eller kommer att bli sjuk. Kochs postulat är inte uppfyllt. Eftersom ett positivt PCR-test inte automatiskt indikerar aktiv infektion eller smittsamhet, motiverar enbart detta inte de sociala åtgärder som vidtagits och baseras på dessa testresultat.

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441