Jag tillhör dem som trott att Sveriges större spridning av SARS-CoV-2 virus under våren, senare under hösten skulle ge en bättre immunitet än våra grannländer. Jag trodde att våra relativt höga dödstal i våras till dels skulle kompenseras under hösten. Det som nu sker i Sverige tyder på att detta antagande var fel.

När kungen under torsdagen konstaterade att vår (han räknade därmed in sig själv) coronastrategi är ett misslyckande, var det en helt riktig slutsats. Nu återstår att försöka förklara varför den svenska strategin blivit ett fiasko.

Jag ser två huvudförklaringar till varför Sverige har misslyckats.

Den mest uppenbara är vår totalt undermåliga vård av våra svagaste och ofta sämst bemedlade äldre. Detta påpekade den s.k. Coronakommissionen härom dagen. Äldrevården har varit rena smitthärdarna med okvalificerad timanställd personal både i äldreboenden och hemtjänst och i stort sett avsaknad av medicinsk kompetens där. Till detta kommer även att dessa svaga äldre ibland behandlas av personal med dåliga kunskaper i svenska. Precis som inom hela vårdapparaten serveras därtill en helt undermålig näringsfattig och kolhydratrik mat, som vi idag vet försämrar prognosen vid Covid-19 sjukdom och f.ö. även annan sjukdom. Det har den kände kardiologen Aseem Malhotra redogjort för i sin bästsäljande bok Bättre Immunförsvar på 21 Dagar som jag tidigare redogjort för. Dessa uppenbara brister är en följd av politikernas ständiga hyvlande på kostnader och skolmedicinens vägran att överhuvudtaget ta med kosten i hur vården bäst skall bedrivas.

Den andra huvudförklaringen är att Sverige har Europas mest underdimensionerade sjukvård, med i särklass minst antal sjukhussängar per capita. Jämfört med de resurser vi haft tidigare under min livstid är dagens sjukvårdsresurser kraftigt nedbantade, båda vad gäller vanliga vårdplatser och platser på IVA. Denna bantning har därtill genomförts under en period när vi tagit in miljontals invandrare som relativt sett konsumerar mer sjukhusvård än ursprungsbefolkningen. Det senare har jag lätt kunnat konstatera när jag själv tvingats till sjukhusvård under året. När sjukhusen nu larmar om att man är fullbelagda och har gått upp i stabsläge är det ju inte något unikt, så har vi ju haft det årligen under senare årtionden.

Båda förklaringarna till Sveriges misslyckande vilar blytungt på dem som haft regeringsmakten. Det är direkt pinsamt att höra landets regeringschef alltid skylla på andra, när det är han som sitter på den avgörande makten och lätt skulle kunna påverkat situationen.

Det finns även en tredje förklaring till misslyckandet och det är hela det medicinindustriella komplexets totala mörkläggning av vad människor kan göra själva för att stärka sitt immunförsvar mot SARS-CoV-2. Det är så illa att man skrämmer hela läkarkåren, inte bara till tystnad utan även, till att aktivt motarbeta en rad effektiva kurer som kraftigt förbättrar prognosen vid Covid-19.

Vi måste alltid ha i minnet att vi har en läkarkår som går med en ständig rädsla för att anmälas till IVO av någon läkemedelslobbyist för att man t.ex. förordat ett vitamin eller mineral med bevisad effekt. I våras råkade läkaren Annika Dahlqvist ut för detta sedan hon förordat synnerligen effektiv C-vitamin. Hon stämplades av professor Björn Olsen som kvacksalvare och någon av alla industrins handgångna anmälde henne för IVO och krävde att man drog in hennes läkarleg. På samma sätt förhåller det sig med gamla billiga läkemedel som varit verksamma vid boten av Covid-19 i många fall. Läkare som informerat om det har censurerats av MSM och mediaplattformar som Facebook och Youtube.

Medicinkomplexet tillåter inget som inte gynnar deras piller- och vaccinförsäljning.

Jag har i tidigare sammanhang pekat på betydelsen av att ta hög dos D-vitamin (5000 IE/d). Det har visat sig att en mycket stor majoritet av dem som dött med Covid-19 har haft brist på D-vitamin. Storbritanniens regering har beslutat att ge 2 miljoner britter kosttillskott med D-vitamin. Våra politiker har sådan respekt för Big Pharma att man inte vågar andas en stavelse om vitaminer. Utöver D-vitamin är hög dos C-vitamin minst lika viktigt och gärna även mineraler som zink och magnesium. I dagarna har det även publicerats en studie som visar att bl.a. grönt te och kakao hämmar ett enzym som viruset är beroende av.

Politikernas enda medicinska strategi är att pumpa in massor av miljarder i vacciner, som sannolikt får en ringa effekt. Vi har haft influensavaccin i 60 år och vi har fortfarande en massa dödsfall med influensa varje år. Det kommer att bli samma sak med SARS-CoV-2. Denna typ av virus muterar nämligen och ändrar karaktär, så att tidigare vacciner blir verkningslösa. Vaccinstrategin är helt enkelt inte särskilt effektiv mot dessa virus, men den ger Big Pharma de utan jämförelse största och riskfriaste inkomsterna.

Fråga er vilka det är som styr dagens Sverige?

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441