Den vetenskapliga litteraturen har enligt PubMed redan publicerat drygt tre hundra artiklar om betydelsen av högt serum D-vitamin som profylax mot Covid-19 sjuklighet. Vårt serum D-vitamin kan påverkas på två sätt, antingen genom exponering för UV-ljus från solen eller genom vitamintillskott och D-vitaminrik kost. Att D-vitaminet spelar en central roll i immunförsvaret mot SARS-CoV-2 viruset är klart visat. Bl.a. såg vi under sommaren när D-vitaminnivån alltid går upp på grund av ökad exponering för solljus, att sjukligheten i Covid-19 gick ner kraftigt och dödligheten nästan upphörde. Vinterhalvåret med sin stora bris på exponering för solens UV-strålning har lett till att allmänhetens serum D-vitaminnivå sjunkit och coronaepidemin har tagit ny fart. Rapporter från studier av patienter som blivit allvarligt sjuka i Covid-19 har visat på en D-vitaminbrist i över 80% av fallen. Så sambandet mellan D-vitaminnivån och sjukligheten borde vara helt oomtvistad.

D-vitaminets visat viktiga roll för människors immunförsvar i influensatider har lett till att många upplysta människor i vårt samhälle, i likhet med mig själv, tar tillskott för att nå en tillfredställande nivå på serum D-vitaminet. Detta har under coronapandemin, med den massiva skrämselpropaganda som kablas ut av etablissemangets propagandamedier, lett till en kraftigt ökad efterfrågan på D-vitamintillskott. I Storbritannien erbjuds 2 miljoner personer i riskgrupper tillskott av D-vitamin från hälsovårdsmyndigheten. Den svenska skolmedicinen tar inte ordet vitamin i sin mun.

Nu går svenska Livsmedelsverket ut med varningar för att ta D-vitamintillskott med påståenden att detta är skadligt för kroppens ämnesomsättning och kan leda till förkalkningar av inre organ. Orsaken är att vissa tillskott med så mycket som 250 mikrogram (10.000 IE) D-vitamin säljs i handeln. Vid en snabb litteratursökning hittar jag ett fall av allvarlig övermedicinering med D-vitamin och det var en 88-åring som tagit 1250 mikrogram (50.000 IE) per dygn i ett halvår.

Antalet fall där personer tagit skada av övermedicinering med D-vitamin torde vara mycket lågt, medan det idag står klart att den nu ökande användningen av D-vitamintillskott sannolikt räddar många liv varje dag och minskar belastningen på den kraftigt underdimensionerade svenska akutsjukvården. Mot denna bakgrund måste man ställa sig ytterst undrande inför detta idiotiskt klåfingriga utspel från Livsmedelsverket.

Jag kan inte befria mig från känslan av att den svenska myndigheten i vanlig svensk anda låtit sig påverkas av stark lobbyism från läkemedelsindustrin. Från det hållet jobbar man intensiv med att skrämma för tillskott av naturliga vitaminer och mineraler som stärker människors immunförsvar. Man lever ju på att folk blir sjuka. Det är bl.a. industrins lobbyister som haft ett stor inflytande över de officiella rekommendationerna rörande dagligt intag av vitaminer. Skolmedicinens rekommendation för D-vitamin är 10 mikrogram/dygn mot den tiodubbla nivå som är lämplig. Detsamma gäller deras rekommendation av intaget av det lika viktiga C-vitaminet som är löjligt låga 75 mg/dygn mot det i influensatider rekommendabla hundradubbla, alltså 7.500 mg. Djur i samma viktklass som en människa som bildar sitt eget C-vitamin ligger på ca. 10.000 mg/dygn.

Eftersom dagens människor är läskunniga och kan hitta bra information i hälsofrågor, så blir Livsmedelsverkets agerande bara ytterligare en spik i kistan för vårt förtroende för detta märkliga verk som bara springer de globala storföretagens ärenden. Jag har tidigare skrivit om deras vansinniga kostråd som medverkar till att förvärra de metabola sjukdomar som härjar och tar drygt 20 ggr så många liv som Covid-19. Men det får jag återkomma till i ett annat sammanhang.

Ta era D-vitamintillskott, minst 100 mikrogram/dag (4000 IE). Det ger ert immunförsvar en boost som kanske kan betyda skillnaden mellan liv och död i dessa influensatider.

Lars Bern

PS.

Under måndagskvällen intervjuades farmakologiprofessorn Håkan Melhus på SVT Rapport om D-vitamin. Med tanke på hans professur har han givetvis nära relationer med läkemedelsindustrin och är sannolikt starkt påverkad av sina relationer med dem, något annat vore uppseendeväckande. Han kör det gamla skolmedicinska argumentet att det saknas evidens för D-vitaminets effekter. Detta att visa evidens ställer krav på stora mycket dyra dubbelblinda jämförande studier, som han vet aldrig kommer tillstånd när det gäller icke patenterbara preparat, eftersom ingen är beredd att finansiera en sådan studie. Det skulle därutöver vara djupt oetiskt att lägga upp en blind studie av personer som får adekvat mängd D-vitamin med en grupp som bara får sockerpiller, för att se vilken grupp som blir sjukast och dör i störst utsträckning av Covid-19. Det är dock så gott om observationsstudier som visar en entydig samvariation mellan D-vitaminbrist och allvarlig Covid-19, att man ligger mycket nära full evidens för vitaminets betydelse mot denna typ av infektioner. Oberoende av dessa observationer kommer givetvis läkemedelsföretagens lobbyister icke att förtröttas i sin kampanj mot allt som vanliga människor kan göra för att stärka sitt immunförsvar. Vi får aldrig glömma att denna oerhört mäktiga multimiljardindustri lever på att vi är sjuka och/eller rädda för att bli det.

DS

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441