Flockimmunitet mot Covid-19

Enligt gällande vetenskapshypotes innebär flockimmunitet kortfattat; att när tillräckligt många i en befolkning blivit immuna mot en viss smittsam sjukdom så avstannar smittspridningen. Då skyddas även de som inte är immuna från att smittas.

Världshälsoorganisationen WHO skrev i juni på sin hemsida under rubriken ”What is herd immunity?” att flockimmunitet är det indirekta skyddet mot en infektionssjukdom som uppkommer när en population är immun antingen genom vaccination eller immunitet utvecklad från tidigare infektion. Detta innebär att även personer som inte har blivit infekterade eller hos vilka en infektion inte triggat en immunrespons är skyddade, eftersom människor i deras omgivning som är immuna kan fungera som buffert mellan dem och en infekterad person. Tröskeln för etablerandet av flockimmunitet för Covid-19 är ännu inte klarlagd.

Denna beskrivning från WHO var helt i samklang med den gällande vetenskapen på området.

Den 13 november i år har plötsligt WHO ändrat sin definition av flockimmunitet och skriver nu under rubriken ”What is herd immunity?” att flockimmunitet, även känd som populationsimmunitet är ett begrepp som används för vaccination, vid vilken en population kan skyddas från ett visst virus om en tröskel för vaccinationsgarden har uppnåtts.

Flockimmunitet uppnås genom att skydda människor från ett virus, inte genom att exponera dem för det.

Detta är inte vetenskap, utan den nya WHO-definitionen av flockimmunitet är ytterligare ett exempel på missbruk av vetenskapen för att tjäna andra syften än vår bästa hälsa. Syftet med denna nya skrivning är allt för uppenbart. Det är att bredda marken för en global massvaccinationskampanj mot Covid-19. En kampanj som man till varje pris skall skyddas från t.ex. immunitetshöjande åtgärder som ger ett gott skydd mot sjukdomsförloppet och lämnar en sannolikt livslång immunitet efter sig även utan vacciner och deras risker.

Denna kampanj för massvaccination är väl koordinerad med skolmedicinens professorer som intensivt propagerar, för det falska påståendet att det inte finns något som allmänheten kan göra för att stärka sitt immunförsvar mot viruset. Detta kommer från professorer som mkt ofta fått sina karriärer finansierade av vaccinindustrin. Allmänheten tror gärna att en professor är en tillförlitlig källa till kunskap om vår hälsa. Min erfarenhet är att vanliga kliniska läkare utan lukrativa band till industrin ofta är betydligt tillförlitligare rådgivare än dessa professorer som ni ser och hör dagligen i propagandamedierna. Tiotusentals vanliga läkare som pekar på hur man enkelt botar Covid-19 och stärker sitt immunförsvar mot viruset censureras hänsynslöst i medier kontrollerade av oligarkin.

Vi måste alltså fråga oss varför WHO gör detta avsteg från vedertagen vetenskap på området. WHOs största privata bidragsgivare är oligarken Bill Gates som har mycket stora intressen i vaccinindustrin. Han lämnar årligen ett bidrag på 2 miljarder kronor till organisationens byråkrati och får här valuta för sina investeringar.

Bill Gates relation till WHO är ett skolexempel på hur den globala oligarkin och storindustrin idag korrumperar medier, byråkrater, politiker och forskare med sina pengar och därmed orsakar den dekadens som vetenskapen just nu är mitt upp i och som jag påtalar i dessa krönikor.

Med önskan om en fortsatt God Julhelg.

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441