Jag har den senaste tiden stött ett flertal exempel på att personer som tar kosttillskott av D-vitamin ändå har en för låg nivå på sitt serumvitamin. Några säger sig även har blivit sjuka trots att de tar D-vitamin tillskott. Bland annat har den numer världskände brittiska sjukskötaren John Campbell som under hela pandemin har uppmärksammat en rad studier som visar samband mellan D-vitaminbrist och sjuklighet i Covid-19. Han själv har hela tiden berättat att han tog ett tillskott på 3000 IE och att han bedömde att det gav honom en hälsosam D-vitamin nivå. När han för några veckor sedan tog ett blodprov för att kontrollera serumnivån, visade det sig till hans stora förvåning att han låg på gränsen till D-vitaminbrist.

När jag jämför min egen serumnivå med Campbells, så ligger den 250% högre trots att jag bara tar ett dagligt tillskott på 5000 IE, alltså bara 66% högre. Den slutsats jag drar av detta är att olika individer svarar olika på kosttillskottet av vitaminet. Det är nog många som tar vad de tror är ett tillräckligt tillskott av vitaminet som trots det har brist.

Eftersom sambandet mellan allvarlig Covid-19 sjuklighet och D-vitaminbrist är visat i hundratals studier (ca. 500 på PubMed) är det viktigt att i influensatider se till att ha en hög nivå på sitt serum D-vitamin. Det faktum att vi verkar reagera olika på tillskottet är mitt råd att årligen ta ett blodprov och kolla så att serumnivån ligger väl över bristnivån. Tänk också på att kombinera D-vitamintillskott med tillskott av K2-vitamin.

Kommentera gärna på föreningens blogg om ni har mätt ert serum D-vitamin och berätta om ni tar tillskott av D-vitamin och vilken dos, så att läsarna får något att hålla sig till.

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441