I dagens Svenska Dagblad har vetenskapsjournalisten Henrik Ennart skrivit en artikel rörande sambandet mellan fetma och allvarlig Covid-19. Han konstaterar att även vid måttlig fetma ökar risken att bli svårt sjuk. Fetma är ofta första tecknet på metabol sjuklighet som jag har skrivit om i min nya bok CORONAN och den Metabola Pandemin. Man kan spekulera om orsakerna till att just fetma står ut som en viktig riskfaktor. Jag har två hypoteser.

Den ena är att metabol sjuklighet har ett starkt samband med en olämplig och ohälsosam kost bestående av mycket kolhydrater och industriprocessade fröoljor som skadar våra blodkärl och gör dem sårbara för bl.a. virusinfektioner orsakade av SARS-CoV-2 som angriper just blodkärlen.

Den andra hänger samman med serumhalten av D-vitamin som stärker kroppens möjlighet att stå emot virusangreppet från bl.a. SARS-CoV-2. Cellerna i vårt naturliga immunförsvar behöver mycket D-vitamin för att fungera optimalt. Feta personer har överlag lägre nivå på sitt serum D-vitamin. Orsaken är att fettvävnaden i kroppen absorberar mycket av D-vitaminet och hindrar det från att komma ut i blodflödet och göra sitt jobb.

Jag har vid upprepade tillfällen uppmärksammat den rad av studier som visar ett starkt samband mellan brist på D-vitamin och allvarlig Covid-19. Trots detta är det i stort sett tyst från det medicinska etablissemanget om betydelsen av att boosta immunförsvaret mot Covid-19 med höga doser D-vitamintillskott. De fina professorerna som propagandamedierna med SVT i spetsen ständigt släpar fram, tar inte ordet vitamin i sin mun.

Den som besvärat sig att lämna propagandamedierna – MSM och gå ut på nätet och ta del av tusentals kliniska erfarenheter av behandling av de Covid-19 sjuka som massor av läkare delat med sig av, kommer snabbt att finna att det finns både bot och effektiv profylax mot sjukdomen. Jag har stött på vittnesmål om framgångsrik behandling med Hydroxiklorokin ofta tillsammans med Azitromycin, Ivermektin, Pulmicort eller Budesonid, Väteperoxid och Klordioxid.

Trots dessa vittnesmål fick vi nyligen höra från professorn Niklas Arnberg i propagandamedierna att hade vi haft effektiva, smittbromsande läkemedel mot coronaviruset hade vi inte haft de här problemen som vi har nu. Skolorna skulle kunna fungera som vanligt, vi hade kunnat ha fulla läktare på allsvenskan och i hockeyslutspelet, sjukvården hade förmodligen inte varit så tungt drabbad, kulturen hade kunnat fungera som vanligt. Inte en stavelse om alla de gamla beprövade antivirala medicinerna.

Arnberg som är professor i mikrobiologi vid Umeå universitet efterlyser forskning för att få fram fler smittbromsande, antivirala läkemedel för att kunna tackla framtida pandemier snabbare än coronapandemin. Han slår fast att det behövs många fler virusforskare som kan bedriva bredare forskning kring virus för att ta fram fler antivirala läkemedel.

På frågan om när den nuvarande pandemin kan vara över svarar han att vi kommer nog få leva med det här viruset många, många år framöver. När vi kan börja leva som vanligt är jättesvårt att säga. Kanske i värsta fall tills vi har utvecklat nya antivirala medel mot det här och det kan dröja ett, två eller tre år.

Fråga er varför Arnberg och alla de övriga grandiosa professorerna inom det medicinska etablissemanget inte med en stavelse berör de billiga antivirala behandlingar som redan finns och som med stor framgång används mot Covid-19 på många håll? Fråga er varför professorerna inte berör den profylaktiska betydelsen av vitaminer som C och D med en stavelse?

Det är till och med så illa att det medicinska etablissemanget direkt motarbetar existerande profylax och fungerande behandlingar. Det har gått så långt att det publicerats rena fuskstudier skrivna av bedragare för att försöka misskreditera både effekten av D-vitamin och behandlingen med hyroxiklorokin. Dessa bedrägerier har bl.a. legat till grund när Läkemedelsverket för ett år sedan stoppade användningen av hydroxiklorokin mot Covid-19 i Sverige.

Hela det medicinindustriella komplexet med Big Pharma, de medicinska myndigheterna och alla de fina professorerna jobbar för högtryck, för att till varje pris förhindra människor och samhällen att hitta någon annan utväg ur pandemin än den massiva riskabla vaccinationskampanjen som sjösatts. Oligarkins propagandamedier och internetplattformar censurerar hänsynslöst alla som försöker informera sina medmänniskor om profylax och bot utan vacciner. Och här handlar det inte om falska uppgifter utan om vetenskapligt dokumenterad information som man hindrar att den sprids. Det handlar över tid om inkomster på flera tusen miljarder kr som ligger i vågskålen.

Billiga antivirala medel där patenten löpt ut och tillskott av vitaminer och mineraler ger inga inkomster till Big Pharma. Kan man däremot som Arnberg efterlyser utveckla nya antivirala preparat som kan patenteras och säljas till snuskigt höga priser, skulle man kunna tänka sig att komplettera vaccinerna med behandling. Det verkningslösa men patenterade antivirala medlet Remdesivir kostar uppåt 30.000 kr per behandling, Ivermektin-behandling kostar några tior.

Svaret på mina frågor är som vanligt att prioritet nummer ett är att säkra profiten för det medicinindustriella komplexet och då är man beredd att iskallt offra tusentals liv och riskera miljontals svåra biverkningar. De ansvarslösa politiker som styr den här politiken är givetvis helt korrumperade eller skandalöst okunniga och naiva.

Till läkarkåren ute på våra sjukhus vill jag säga att det faktiskt är er skyldighet att använda de antivirala behandlingar som finns. Sälj er inte till Big Pharma utan ställ upp för era patienter även om det kan störa er karriär!

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441