Maten som ökar risken med Covid-19 – Lars Bern i Svebbtv Vetenskap nr 32. – Swebbtv