Norrlandssatsningen riskerar bli en flopp – fd VD Sandvik P-O Eriksson och Lars Bern i Fjärde Statsmakten nr 94 – Swebbtv