Svenska läkare om Covid-19: Finns ingen ökad dödlighet 2020 jämfört med 20 senaste åren (rumble.com)