Den så kallade Coronapandemin är ingen pandemi, utan den är en följd av en riktig och betydligt större pandemi – nämligen Den Metabola Pandemin. Sommaren 2018 gav jag ut en bok med samma titel. Boken beskriver denna pandemi som kostar 40 miljoner människor livet varje år.

Upprinnelsen till den metabola pandemin ligger över 100 år bakåt i tiden. Då växte livsmedelsindustrin fram när människor lämnade jordbrukssamhället och flyttade in i städerna. Den industrin började ersätta den naturliga maten med raffinerade och processade livsmedel baserade på råvaror som aldrig tidigare varit dominerande i människors kost. Huvudingredienserna var billigt framförädlat spannmål, socker och raffinerade fröoljor. Den kostomläggningen satte spår i människors hälsa genom metabol sjuklighet som fetma, diabetes-2, cancer, hjärtkärlsjukdom, högt blodtryck, demens m.m..

Den metabola ohälsan började utvecklas pandemiskt efter att amerikanska politiker tillsammans med det medicinska etablissemanget gått ut med kostrekommendationer i slutet av 70-talet. De var i huvudsak baserade på pseudovetenskapliga teorier om animaliskt fett. Dessa helt tokiga rekommendationer spreds snabbt över världen och ligger fortfarande till grund för kostrekommendationer från det svenska Livsmedelsverket. Resultatet ser vi nu runt om i världen med en pandemi av metabol sjuklighet som snart kan diagnosticeras hos halva jordens befolkning och som kostar 40 miljoner liv årligen. Ett katastrofalt misslyckande för det medicinska etablissemanget.

Sedan pandemins utbrott omkring 1980 har fetman tredubblats i hela befolkningen. År 2016 var 1,9 miljarder människor överviktiga och 0,7 miljarder feta. Diabetes-2 och cancer har femdubblats osv.

I augusti 2019 försökte vi från Riksföreningen för Metabol Hälsa i en skrivelse påtala för den svenska regeringen och de politiska partierna att man borde vidta åtgärder mot den metabola sjukligheten. Vi fick inte ett livstecken från politikerhåll – ointresset var kvävande kompakt.

Hälsoläget i världen sattes på sin spets när en ny smittsam influensasjuklighet som gavs namnet Covid-19 började spridas över världen, bara någon månad efter att vi slagit larm om den metabola pandemin. Allvarlig Covid-19 sjuklighet drabbar nästan bara personer med metabola diagnoser och några andra allvarliga underliggande sjukdomar. Ett nedsatt immunförsvar på grund av ålder och brist på vissa vitaminer och andra näringsämnen kan vara en annan försvårande faktor. Covid-19 epidemin klassades av WHO (Världshälsoorganisationen) som en pandemi och det efter att man hade luckrat upp kriterierna för definitionen av en pandemi. Dödligheten i Covid-19 var knappast av den omfattning som normalt hade motiverat pandemibeteckning.

Av dödligheten i Sverige under 2000-talet ligger år 2020 på 14:de plats – alltså helt normal nivå. Den begränsade överdödlighet som observerats i vissa länder kan helt tillskrivas den underliggande metabola pandemin som är det verkliga hälsoproblemet. På många håll likt Sverige har man inte kunnat visa på någon signifikant överdödlighet. Dödligheten i Covid-19 bland friska patienter utgör bara under en hundradel av alla dödsfall (enl amerikanska CDC), varför man måste betrakta Covid-19 epidemin som en följdsjuklighet av den metabola pandemin. Utan den hade Covid-19 passerat som en ganska harmlös influensaepidemi.

Om du är metabolt frisk behöver du inte frukta Covid-19 och du har ingen som helst nytta av ett experimentellt vaccin med svårare biverkningar än något annat vaccin tidigare i historien. Vi ser nu att de flesta sjuka och smittade är dubbelinjicerade. Tre fjärdedelar av de smittade i Massachusetts var t.ex. dubbelinjicerade. Siffror från Israel visar att 70-90% beroende på ålder av de som är sjuka i Covid-19 var dubbelinjicerade. Siffror från Australien visar att 140 av 141 inlagda på sjukhus i Covid-19 är dubbelinjicerade och resterande 1 enkelinjicerad. De s.k. vacciner som nu tvingas på miljarder människor över hela världen ger bevisligen ett mycket tveksamt skydd mot Covid-19 samtidigt som riskerna för svåra biverkningar är mycket stora. Jag har erfarenhet på nära håll.

Om våra politiker och det medicinska etablissemanget har människor hälsa som sitt främsta mål, då bör man omedelbart avbryta vaccinationerna med de oprövade och farliga genpreparaten och istället dra igång en kampanj för en enkel omläggning av människors kost. En sådan kampanj kan vända sjukligheten på tre veckor om den utförs rätt, på det sätt som den berömde kardiologen Aseem Malhotra nyligen visade i sin bok ”Bättre immunförsvar på 21 dagar”. Man bör även omedelbart lyfta det upprörande förbudet för svenska läkare att använda medicinerna Hydroxiklorokin och Ivermectin för att bota de som blir sjuka eller för att förebygga insjuknande.

Läs mer i min nya bok om ”CORONAN och den Metabola Pandemin”.

Lars Bern

Ni kan stödja mig genom att köpa min nya bok här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – Häftad (9789177655497) | Bokus

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin av Lars Bern | Litenupplaga.se

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – danskt band (9789177655497) | Adlibris Bokhandel

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441