Vi har den senaste tiden haft en kampanj i MSM såsom SvD, SVT, TV4 m.fl. som försöker minska allmänhetens intresse av att förbättra sitt serum D-vitamin. Här visar en färsk ny studie hur genomfalsk den kampanjen är.

Lars Bern