Fri översättning av en krönika av Michael Hudson Professor i ekonomi vid University of Missouri, Kansas City och författare till bästsäljande boken Super Imperialism.

USA:s krav driver deras allierade ut ur dollar-Nato-handeln och den monetära sfären

Precis som i en klassisk grekisk tragedi leder USA:s utrikespolitik till just det resultat som den fruktar mest. Amerikanska diplomater överspelar sin hand med sina egna Nato-allierade och skapar Kissingers mardrömsscenario och driver Ryssland och Kina samman. Medan USA:s allierade uppmanas att bära kostnaderna för USA:s sanktioner, gynnas Ryssland och Kina av att tvingas att diversifiera och frigöra sina egna ekonomier från beroendet av amerikanska leverantörer av livsmedel och andra grundläggande behov. Framför allt skapar dessa två länder sina egna kredit- och bankclearingsystem och håller sina internationella monetära reserver i form av guld, euro och varandras valutor för att kunna bedriva sin ömsesidiga handel och sina investeringar.

Denna de-dollarisering ger ett alternativ till den unipolära U.S. ordningen för utländska krediter via U.S. Treasury-bill standarden för världens monetära reserverar. När främmande länder och deras centralbanker avdollariserar, vad kommer då att stödja dollarn? Utan den fria kreditlinje som centralbankerna ger som automatiskt suger upp USA:s utländska militär- och andra utlandsutgifter tillbaka till den amerikanska ekonomin (med endast en minimal avkastning), hur kan då USA balansera sina internationella betalningar inför sin avindustrialisering?

USA kan inte bara vända sin avindustrialisering och sitt beroende av kinesisk och annan asiatisk arbetskraft genom att ta hem produktionen. De har byggt in ett för högt en kostnadsläge i sin ekonomi för att dess arbete ska kunna konkurrera internationellt, med tanke på den amerikanska löntagarens budgetkrav att betala höga och stigande bostads- och utbildningskostnader, skuldservice och sjukförsäkring och för privatiserade infrastrukturtjänster.

Det enda sättet för USA att upprätthålla sin internationella finansiella balans är genom monopolprissättning av sina vapen, patenterad läkemedels- och it-export och genom att köpa kontroll över de mest lukrativa produktions- och potentiellt ränteindrivningssektorerna utomlands – med andra ord genom att sprida nyliberal ekonomisk politik över hela världen på ett sätt som tvingar andra länder att vara beroende av amerikanska lån och investeringar.

Det är inte ett sätt för de nationella ekonomierna att växa. Alternativet till den nyliberala doktrinen är Kinas tillväxtpolitik som följer samma grundläggande industriella logik genom vilken Storbritannien, USA, Tyskland och Frankrike tog sig till industriell makt under sina egna industriell uppgång med starkt statligt stöd och sociala utgiftsprogram.

Förenta staterna har övergett denna traditionella industripolitik sedan 1980-talet. Man har påtvingat sin egen ekonomi den nyliberala politik som avindustrialiserade Pinochets Chile, Thatchers Britainien och de postindustriella före detta Sovjetrepublikerna, Baltikum och Ukraina sedan 1991. Dess starkt polariserade och skuldbelånade välstånd bygger på att blåsa upp fastighets- och värdepapperspriser och att privatisera infrastruktur.

Denna nyliberalism har varit en väg till att bli en misslyckad ekonomi och faktiskt en misslyckad stat, som är skyldig att drabbas av skulddeflation, stigande bostadspriser och hyror när bostadspriserna minskar, liksom orimliga medicinska och andra kostnader till följd av privatisering av vad andra länder tillhandahåller fritt eller till subventionerade priser som mänskliga rättigheter – hälso- och sjukvård, utbildning, sjukförsäkring och pensioner.

Framgången för Kinas industripolitik med en blandad ekonomi och statlig kontroll över penning- och kreditsystemet har fått amerikanska strateger att frukta att västeuropeiska och asiatiska ekonomier kan finna sin fördel att ligga i att integrera närmare med Kina och Ryssland. USA verkar inte ha något svar på ett sådant globalt närmande till Kina och Ryssland förutom ekonomiska sanktioner och militär stridslystnad. Det nya kalla krigets hållning är dyr, och andra länder kämpar för att bära kostnaderna för en konflikt som inte har någon fördel för dem själva och som faktiskt hotar att destabilisera deras egen ekonomiska tillväxt och politiska oberoende.

Utan bidrag från dessa länder, särskilt när Kina, Ryssland och deras grannar avdollariserar sina ekonomier, hur kan Förenta staterna upprätthålla betalningsbalanskostnaderna för sina utländska militära utgifter? Att skära ned på dessa utgifter, och faktiskt återvinna industriellt oberoende och konkurrenskraftig ekonomisk makt, skulle kräva en omvandling av den amerikanska politiken. En sådan förändring verkar osannolik, men utan den, hur länge kan USA:s postindustriella ränteekonomi lyckas tvinga andra länder att förse dem med ekonomisk rikedom som de inte längre producerar hemma?

Michael Hudson