Beror Bidens senilitet på läkemedelsförgiftning?

Efter att jag ha tagit del av Vita Husets läkare Kevin O’Connors redogörelse den 22 juli för sjukläget för den Covid-19 smittade presidenten, ställer jag mig osökt den rubricerade frågan. Läkaren informerar om att presidenten behandlas med Pfizers nya svindyra antivirala medel Paxlovid mot coronaviruset. Studier av Paxlovids effekter visar att medlet är i stort sett verkningslöst och att det är direkt farligt i kombination med andra mediciner som Biden står på. Det senare har av säkerhetsskäl föranlett läkarna att sätta ut den blodförtunnare (Eliquis) och kolesterolsänkare (Crestor) som Biden normalt står på.

Det kan idag inte råda någon som helst tvekan om att presidenten lider av allvarliga symptom på någon form av demens. Den lämnade informationen ger alltså vid handen att presidenten sedan tidigare är satt på statinen Crestor som sänker LDL-kolesterolet i blodet. En rad forskningsstudier har visat på klara samband mellan förekomsten av demenssjukdom och låga nivåer på blodets LDL-kolesterol samt medicinering för att sänka LDL-nivåen. Observationen att Biden snubblar i flygplanstrappor och cyklar omkull kan även vara orsakat av kända biverkningar vid statinmedicinering.

Jag har i min bok om den metabola pandemin skrivit om vansinnet med att behandla miljontals främst gamla människor med kolesterolsänkande statiner. Ämnet finns även väl behandlat av vännen och kardiologen Aseem Malhotra i hans nya bok Frisk utan Statiner. Hjärnan som främst består av just kolesterol är i stort behov av detta ämne och då speciellt hos äldre människor dit man måste räkna den 79-årige Biden. Själv har jag skyhög LDL-nivå, men skulle inte drömma om att ta statiner.

Orsaken till att det medicinska etablissemanget skriver ut dessa livsfarliga statiner är en gammal motsagd hypotes om att LDL-kolesterolet skulle vara huvudorsaken bakom åderförkalkning och viss typ av hjärtkärlsjuklighet. Det finns en lång rad senare forskningsstudier som visar på ett motsatt samband och att alltså gamla människor med ett högt kolesterol är friskare och lever längre. Problemet är att läkemedelsindustrin på åttiotalet tog fram dessa mediciner och prånglade med stor framgång ut dem med hjälp av en i mitt tycke korrumperad läkarkår. Statiner är idag den enskilda medicin som drar in mest pengar till Big Pharma – det rör sig om tusentals miljarder.

Min hypotes är att Bidens ofta förvirrade tillstånd kan vara orsakat av att hans läkare satt honom på statinen Crestor som ger honom en farligt låg LDL-kolesterolnivå. En utomordentligt livsfarlig medicinering av den man som ansvarar för världens näst största kärnvapenarsenal. Detta ohyggliga förhållande måste lyftas fram i rampljuset och diskuteras innan det blir den indirekta orsaken till ett kärnvapenkrig som förgör mänskligheten.

Lars Bern