d0fc3cf0766a46278fe5faaf29b2879b-plusclubmaxi

Jag fick boken Den blå maten i julklapp. Boken är ett resultat av landets kanske främsta vetenskapsjournalist Henrik Ennarts efterforskningar om maten i de blå zonerna i världen. Områden där människor är markant friskare och lever längre än oss andra. Ennart gav härom året ut sin kartläggning av dessa zoner i boken Åldrandets gåta.

Den blå maten bygger på färska och lokalt producerade råvaror utan industriellt producerade och bearbetade halvfabrikat. Det som förenar långlivade människor och deras matlagring i hela världen förefaller vara att de använder de bästa naturliga råvarorna i de områden där de bor. Denna upptäckt är på intet sätt ny. Liknande slutsatser redovisade den kände forskaren Weston Price i boken Nutrition and Physical Degeneration redan år 1939. På samma sätt som med nobelpristagaren (1931) Otto Warburgs forskning om kost och hälsa, har Prices forskning sopats under mattan av västvärldens medicinska etablissemang. Fråga er gärna varför det är så?

Jag har tidigare redovisat hur Big Foods industrimat orsakar en pandemi av metabol sjuklighet som främst drabbat västvärlden med USA i spetsen, men som nu även drar fram som en farsot över resten av världen. Cirka 30% av världens befolkning har redan tecken på att ha drabbats av det första symptomet – övervikt. Det anmärkningsvärda är att det medicinska etablissemanget och den medicinska industrin inte ställt sig frågan vad som orsakar denna sjuklighet?

Istället för att gå tillbaka till de forskare från trettiotalet jag nämnt, har man helt inriktat sig på att utveckla kemiska preparat som undertrycker symptomen på den metabola sjukligheten. Denna satsning har varit en perfekt storm för Big Pharma som vuxit explosionsartat med hjälp av preparat som de sjuka måste stå på livslångt för att hålla sjukdomssymptomen under kontroll tills de dör. Man har till och med lyckats sälja helt meningslösa preparat (statiner) mot helt ofarliga förhöjda kolesterolnivåer för hundratals miljarder dollar – preparat som därtill har en lång rad ytterst allvarliga biverkningar.

Det intressanta är nu hur informationsrevolutionen kommit att punktera den helt perversa utvecklingen inom forskningen på detta område. Vanligt folk har hittat de gamla forskningsresultaten och frågat sig varför de fått falla i glömska? Läkare som börjat ifrågasätta vad de håller på med har hotats med indragna legitimationer av etablissemangets myndigheter. Detta har dock inte tystat stora delar av läkarkåren som är på god väg att vända ryggen åt de industriintressen som allt för länge fått sätta agendan inom sjukvården. Det är dock lång väg kvar innan hela sjukvårdsetablissemanget ger upp sina gamla motbevisade hypoteser när det gäller kost och hälsa. Ni måste ta ansvaret i egna händer.

Den blå maten visar tydligt hur viktigt det är att vi återgår till att äta det som odlats och producerat lokalt och naturligt. Grönsaker skall inte odlas med massiva insatser av konstgödning och annan kemisk påverkan under onaturliga tider på året. När de sedan skördas långt innan de fått mogna naturligt blir resultatet produkter som ser ut som grönsaker men som är tomma på viktiga näringsämnen. Vi skall välja de grönsaker som odlats lokalt, skördats när de är mogna och som är naturliga för säsongen. Det blir dyrare per kg men absolut inte per näringsenhet, det är bara att äta lite mindre, nyttan blir ändå högre.

Den blå maten visar att vi på intet sätt skall undvika kött och andra animalier, det är det nyttigaste vi kan äta, speciellt om det är rikt på naturligt fett. Debatten om köttet är genomfalsk. Alla larm om att kött skulle vara negativt för miljön och vår hälsa hänger samman med industrikött från BigFood. Det produceras i djurfabriker med kraftfoder,tillväxthormon och antibiotika. Kraftfoder är inte naturlig kreatursföda och det odlas med hjälp av massiva insatser av konstgödning och giftbesprutning ofta på skövlad regnskogsmark. Resultatet blir ett hälsovådligt kött där den livsviktiga balansen mellan omega-3 och omega-6 fett är kraftigt negativt rubbad.

När vi väljer de animalier vi skall äta skall de produceras lokalt ekologiskt och kött från gräsbetare skall just produceras via gräsbete. Kossor och får som går ute och betar obesprutat gräs som göds med naturgödsel eller som på vintern äter ekologiskt ensilage, utgör inget som helst hot mot miljön – tvärt om!

Valet av maten är en viktig faktor för vår hälsa, en annan är att äta mindre vilket Ennart visar tydligt i sin studie. I de blå zonerna äter människorna bara precis det kroppen behöver, maten är inte den drog och det tidfördriv som den blivit i västvärlden. Det är faktiskt så att vi mår bäst när vi befinner oss nära gränsen för svält, det är bra att svälta oss korta perioder visar det sig.

Slutsatsen blir att en övergång till naturlig, ekologisk och lokalt producerad mat inte behöver bli dyrare för oss, vi mår ju faktiskt bättre om vi äter mindre. Så det är bara att ta er i kragen och ställa om, om ni vill leva längre och dö friska.