images

I det första avsnittet refererade jag till en besvärande ström av anklagelser runt om i världen om svåra biverkningar hos barn efter att de injicerats med vaccin. Att jag gjorde denna observation har förargat professor Gunnar Juliusson så till den grad att han gått till frontalangrepp mot mig på Facebook och i en kommentar. Han avvisar arrogant alla som oroar sig för dessa påstådda biverkningar med att forskningsrapporter om autism, Aspberger och andra neurologiska skador bara är pseudovetenskap. Som stöd för detta påstående hänvisar han till en artikel med en Big Pharma närstående kollega som av CBS beskrivs som a vaccine industry insider, en person som är oerhört ifrågasatt. Han har bl.a. gjort sig känd som mannen som menar att ett barn tål 10.000 vaccindoser under sin spädbarnstid. Detta är en av de auktoriteter Juliussons lyfter fram.

Meningsutbytet med professorn gör min misstro mot skolmedicinen än djupare. De ledande skolmedicinmännen blir alltid rasande när de blir ifrågasatta och far ut mot kritiker med nedsättande omdömen. Detta fenomen är ytterst magstarkt om man betänker hur skolmedicinen i västvärlden totalt misslyckats med sin uppgift. Trots dessa i sina egna ögon ytterst kompetenta medicinmän, skenar nämligen sjukligheten vilket talar sitt tydliga språk.

För att ni skall förstå hur jag kommit att allt mer ifrågasätta dagens skolmedicin skall jag göra ett undantag och berätta om min egen resa genom skolsjukvården under 30 år från hälsa till ohälsa.

 

Min resa från frisk till sjuk

Allt startade så sakta under min tid som företagsledare. Upprepade representationsmiddagar började i mitten av 80-talet att sätta sina spår i form av en tilltagande bukfetma – första tecknet på en begynnande metabol sjuklighet. Eftersom jag då tillhörde dem som såg fetma som ett tecken på bristande karaktär, konsulterade jag skolmedicinen för att se vad jag kunde göra åt saken. Det medicinmännen hävdade var att fetman berodde på för fet kost och att den förhöjde blodkolesterol vilket med tiden skulle orsaka hjärt/kärlsjukdom.

Eftersom jag på den tiden hade mycket höga tankar om den medicinska vetenskapen följde jag deras råd och skar radikalt ner på all fet kost. Under ett antal år plågade jag mig själv med en kost rik på kolhydrater och proteiner men nästan helt utan fett. Jag klättrade på väggarna av hunger för jämnan och började även få problem med min urinering.

När problemen år 1990 blev akuta lät jag undersöka min blåsa och fick en cancerdiagnos. Cancern var spridd i hela blåsans slemhinna, men som tur var hade ingen tumör vuxit till sig. Läkarna satte in ett modernt dyrt cellgift som man sköljde blåsan med. Det visade sig vara helt värdelöst, så man prövade istället ett gammalt beprövat tuberkulosvaccin kallat BCG. Det hade viss men inte tillräcklig effekt. Läkarna rekommenderade därför att operera bort blåsan. Det var aldrig tal om att pröva någon annan behandling. Naturliga preparat mot cancer fanns inte på kartan. Operationen innebar att jag fick en påse på magen och att jag blev impotent resten av livet. Min underbara hustru har trots detta stannat vid min sida i nu hela 53 år.

Det anmärkningsvärda med detta jätteingrepp i min kropp var att ingen besvärade sig att informera om vilka komplikationer jag kunde räkna med, så jag var helt oförberedd på alla de svåra problem som jag skulle komma att drabbas av.

En vanlig komplikation är av någon anledning att det blir stopp i höger urinledare p.g.a. skrumpning, vilket jag drabbades av. Eftersom jag inte upplysts därom, gick jag med detta stopp tills jag fick en akut infektion i den njure som blockerats. Jag blev jättesjuk med skyhög feber och njuren slutade i princip att fungera. Efter några sjukhusveckor på intensiv antibiotikabehandling hävdes infektionen och senare opererade man och återställde urinledarens funktion. Då var det tyvärr för sent – min njurfunktion var halverad.

Direkt konstaterades att den försämrade njurfunktionen gett mig skyhögt blodtryck. Jag tvingades till en lång och krånglig process, med till slut fyra olika kemiska preparat för att reglera ner blodtrycket. Det visade sig även att jag blivit extremt infektionskänslig och lätt fick upprepade njurbäckeninfektioner till följd av bakteriereflux från min stomi. Även det en vanlig biverkan som krävde upprepade antibiotikabehandlingar med risk för resistensutveckling. Jag reste ständigt med antibiotika i baggaget. Läkarna satte även in ett kraftigt urinförsurande kemiskt preparat som profylax, det visade sig helt verkningslöst.

Direkt efter mina två stora bukoperationer fick jag nästa livshotande problem. Jag kunde inte längre äta trögsmälta grönsaker, frukt och liknande. Jag fick upprepade tarmvred, vilket är dels oerhört plågsamt och samtidigt väldigt farligt. Detta är en vanlig biverkan efter stora ingrepp i buken, något som ingen upplyst mig om. Man undersökte mig men konstaterade att vården varken hade hjälp eller bra råd att ge. Jag fick själv klara ut det problemet med att förbearbeta all svårsmält mat.

Något år efter operationerna drabbades jag av nästa problem, jag började få svåra giktattacker som ger akuta oerhört smärtsamma och invalidiserande ledinflammationer i fötter, knän och fingrar. Detta är något som normalt förknippas med frosseri och hög alkoholkonsumtion. Men jag gick ju enligt skolvetenskapens råd på smalmat utan fett och nästan ingen alkohol för att spara min enda fungerande njure. Min gikt berodde sannolikt på min halverade njurfunktion som fått urinsyran i blodet att stiga och orsaka inflammationerna. Det skulle även visa sig befrämjas av ett av de blodtryckspreparat som jag ordinerats i alldeles för hög dos. Jag fick även då och då njurstenar som bildades och ställde till nya problem. Det läkarna hade att erbjuda var ytterligare ett verkningslöst kemiskt preparat som påstods fungera som profylax och massor av värktabletter vid akuta attacker. Dessa piller skulle visa sig ge mig mycket farliga biverkningar.

Vid det här laget bara några år efter operationen tvingades jag i stort sett säga upp alla arbetsengagemang, eftersom jag nästan hela tiden fick problem att sköta dem. Jag blev förtidspensionerad av mina läkare, som f.ö. ställde upp på ett fantastiskt sätt för att försöka hjälpa mig med mina problem inom ramen för vad skolsjukvården kan erbjuda – men helt förgäves. Jag tvingades även sälja ett fritidshus vid Medelhavet eftersom jag varje gång jag flög dit fick en njurinfektion. Sannolikt orsakade tryckvariationerna under flygningarna refluxer som förde upp bakterier i njurarna. De insatta profylaxpillren var verkningslösa. Jag kunde inte genomgå antibiotikakurer i tid och otid, så det var i stort sett slutfluget för min del.

Som om alla problemen inte var nog, konstaterades att jag trots min nästan totalt fettfria kost hade förhöjda kolesterolvärden. Eftersom skolmedicinen hävdade att detta kraftigt ökade risken för hjärt/kärlsjukdom satte min doktor in statiner som gav mig biverkningar som gjorde att jag mådde ännu sämre. Jag var nu uppe i 8-9 receptbelagda s.k. mediciner, jag var ständigt hungrig och jag mådde pyton. Jag sprang hela tiden runt hos olika läkare för att få hjälp mot alla mina krämpor – men helt förgäves. Ovanpå alla dessa problem började jag även drabbas av blodsockersvängningar trots min strikt magra kost. Jag hade med andra ord även fått ett förstadium till diabetes.

I skolsjukvårdens händer hade jag förvandlats från en frisk stark man till en halvinvalidiserad sjukling. I nästa avsnitt skall jag berätta hur jag tog mig ur detta tillstånd på egen hand utan inblandning av medicinmän.