imgres

För er som har följt min serie krönikor Drömmen om världsherravälde kan de vara av intresse att studera några starka bevis för den bild jag där målade upp av maktkampen mellan nationalism och globalism.

Under tisdagskvällen sände det enda verkligt sevärda i SVT:s utbud – Kunskapskanalen – ett program om frihandelns pris. Där redogör man för de pågående förhandlingarna om ett omfattande s.k. frihandelsavtal kallat TTIP mellan USA och EU. Det framgår tydligt att detta avtal på intet sätt stärker frihandeln utan att det, som jag tidigare påpekat, bara handlar om att flytta över makt från nationalstater till globala storföretag genom den s.k. ISDS-mekanismen. Den ger t.ex. storföretag som Coca Cola rätt att kräva skadestånd av svenska staten om vi av folkhälsoskäl skulle införa en skatt liknande tobaksskatten på socker. Dessa skadeståndsprocesser avgörs sedan vid The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) inom världsbanken. Detta är en institution som står under fullständig kontroll av den angloamerikanska oligarkin, vilket framgår tydligt i programmet.

En annan konsekvens av TTIP-avtalet, om det går igenom, är att oligarkernas globala industrimatsföretag med avtalet i hand, kommer att kunna stoppa märkning av livsmedel vad gäller innehåll av GMO-produkter och andra liknande märkningar. Våra möjligheter att själva avgöra vad vi stoppar i oss med industrimaten kommer gradvis att helt försvinna. Den som sköter TTIP-förhandlingarna för EU:s räkning är unionens handelskommissionär Cecilia Malmström som sägs vara liberal. Hur någon med den politiska etiketten överhuvudtaget vill ta i detta avtal är för mig totalt obegripligt. Liberal är någon som arbetar för människors frihet och TTIP handlar om precis raka motsatsen. Jag rekommenderar er att lägga 50 minuter på att se detta program.

 

En vän sände mig häromdagen en kort uppriktig intervju med den tidigare NATO-befälhavaren Wesley Clark som ger en skrämmande bakgrund till oligarkernas korståg i Mellanöstern för att slå sönder nationalstaterna där och få kontroll över oljetillgångarna. Detta korståg har hittills destabiliserat hela regionen, kostat två miljoner människor livet och drivit tiotals miljoner på flykt. Massor av flyktingar har tagit sig in i EU och är på väg att helt destabilisera EU. I snart sagt alla EU länder går nationalistiska EU-fientliga partier framåt och i några länder har de tagit makten. Det svenska samhället är kraftigt skadat och på väg mot ett helt instabilt läge till följd av detta korståg.

Oligarkernas offensiv handlar om att destabilisera nationalstater som Sverige m.fl., att föra över makt från vår riksdag till överstatliga EU och till oligarkernas globala företag och att skrämma svenskarna med ryssen för att få in landet i deras militärunion NATO. Vi skall med andra ord bli slutligt allierade med en makt som ägnar sig åt hänsynslösa anfallskrig i stor skala.

 

Pusselbitarna faller på plats i snabb takt. Igår informerades det att den förre statsministern Fredrik Reinfeldt får en fett avlönad befattning som rådgivare till en av oligarkins stora banker Bank of America Merrill Lynch. Misstanken att han agerade på instruktion från oligarkin när han tillträdde som statsminister stärks kraftigt. Under hans statsministertid förklarade han att Sverige inte tillhörde svenskarna, han förvandlade nationalsymbolen till en extremistsymbol, han satte igång en destabiliserande migrantström och han avvecklade försvaret för att i avsaknad av försvarsförmåga sedan skrämma väljarna att acceptera ett medlemskap i oligarkernas militärallians. Han utnämnde Bilderbergaren Carl Bildt som länge gått i oligarkernas sold till utrikesminister. Många var frågande inför den utnämningen, men nu framstår den som helt logisk. Bildt var den överrock som oligarkerna satte på Reinfeldt för att bevaka att han levererade det han blivit tillsagd. Nu är det pay back time för Reinfeldt för nermonteringen av nationalstaten. Om inte detta är korruption så vad är det då?

 

Trollen kommer nu att kasta sig över mina enkla konstateranden och slutsatser och skriva konspirationsteorier som är deras standardargumentet för att försöka hindra oss medborgare från att reagera över stämplingarna mot vår frihet och demokrati.

Om vi inte nu försvarar vår demokrati kommer vi att förlora den inom ett decennium. Och kära vänner det stora hotet mot vår frihet kommer knappast från Ryssland.