Smör+hjärtsjukdom

Jag skrev den 9 april om hur det svenska kostetablissemanget med förgrundsfiguren professor Maj-Lis Hellenius som förestår KI:s av Pfizer sponsrade livsstilsmottagning, blivit allt mer desperata över att svenska folket slutat att lyssna på deras överspelade hypoteser om vår hälsa. Man har startat en förtalskampanj mot sina kritiker med ogrundade anklagelser om mordhot och annat.

Problemet för detta etablissemang av f.d. auktoriteter inom nutrition är att det nästan var dag publiceras vetenskapliga artiklar som visar att deras överspelade kostrekommendationer varit baserade på pseudovetenskap. Idag uppmärksammades jag av vännen Annika Dahlqvists bloggen artikel i den erkända medicinska tidskriften BMJ som skjuter ett stort hål i den fettskräck som makthavare som Hellenius m.fl. dagligen sprider omkring sig.

Forskarna har plockat fram gamla tidigare opublicerade data från studien Minnesota Coronary Experiment (MCE) och ställt dem i relation till vad man tidigare hävdat. I den aktuella studien jämförde man en interventionsgrupp som fick naturligt mättat fett (kolesterol) i kosten ersatt med fleromättat vegetabiliskt fett som t.ex. margariner, med en grupp med oförändrad kost.

 

Studiens resultat är:

Att även om studiens interventionsgrupp fick lägre blodkolesterolvärden, så motsvarades inte det av en förbättrad överlevnad.

Att paradoxalt nog så hade de i interventionsgruppen som fick den största reduktionen av sitt blodkolesterol en större risk att dö i förtid än de med högre kolesterol, vilket stämmer med fler andra studier som visar att friska människor med högre kolesterol lever längre än de med lägre.

Att resultatet av denna systematiska analys inte ger något stöd för den traditionella hypotesen om samband mellan diet och hjärt/kärlsjuklighet som kostetablissemanget fortfarande predikar.

Tillgängliga bevis från randomiserade kontrollerade behandlingsstudier visar att utbyte av mättat fett i vår kost mot fleromättat sänker blodkolesterolet men det stödjer inte hypotesen att detta omsätts i en lägre risk att dö i hjärtinfarkt eller andra orsaker. Det är tvärt om. Den kraftigt ökade smörkonsumtionen de senaste 12 åren och den samtidigt markant minskade hjärtinfarkttakten är ett levande tecken på detta. Smörkonsumtionen har faktiskt tredubblats, vilket är mer än vad som framgår i figuren.

MCE-studiens data ökar på de växande bevisen för att tidigare ofullständig publicering av data bidragit till en felbedömning av effekterna av att ersätta mättat fett med fleromättade vegetabiliska fetter. Det man kan misstänka är att dessa data sopats under mattan, eftersom de inte stött den numera helt motsagda fetthypotes som legat till grund för kostrekommendationer i 40 år.

Att kolesterol har blivit så demoniserat som det blivit beror på att åderförfettning uppstår som en följd av inflammationer i blodkärl. Det orsakar sårbildningar i kärlväggen där små s.k. LDL-kolesterolpartiklar lägger sig som en sårskorpa. Med tiden kan denna LDL-skorpa bli så tjock att den täpper igen kärlet. Det är alltså inte det livsviktiga kolesterolet som orsakar förfettningen utan skadan i kärlväggen p.g.a. inflammationen. Många forskare hävdar dessutom att flera av de vegetabiliska fetter som förekommer i dagens industrimat orsakar just inflammationerna i kärlväggarna.

 

Rött kött är nyttigt

Debatten om det röda köttets påstådda farlighet för hälsan är en gren av samma felaktiga hypotes som den om det mättade fettet. De studier som köttskräcken stödjer sig på är epidemiologiska studier där man tycker sig se ett samband mellan cancer och kost med rött kött. Jag är övertygad om att om man skulle göra en ordentlig kontrollerad behandlingsstudie, där man tittade på effekten av att äta rent obehandlat rött kött, så skulle man inte se något sådant samband.

De iakttagelser man gör vid epidemiologiska studier beror sannolikt på att man där får in effekterna av bearbetade charkuterier med olika tillsatser och av bränt kött från grillning och hårdstekning. En mycket stor del av folks kötträtter är olika former av charkuterier. Det handlar alltså mer om hanteringen av köttet än om köttet per se. Den som älskar att äta rött kött gör alltså klokt i att undvika charkuterier och att tillaga köttet så att det inte bränns och bildar cancerogena polyaromatiska föreningar. Samma typ av föreningar bildas f.ö, när man steker grönsaker. Man bör även satsa på kött från gräsbetande djur som är rikare på nyttiga omega-3 fetter.

Som jag tidigare pekat på är det även tillrådligt att i största allmänhet äta mindre och låta kroppen fasta minst 12-16 timmar per dygn, om man vill förbli frisk till den dag man dör vill säga.