12993412_10153659170847123_458717618812147741_n

Kaplanskandalen har på ett tydligt sätt demonstrerat hur det s.k. Miljöpartiet fungerar. Detta parti som ideligen strör omkring sig förnumstiga pekpinnar om hur vi andra skall leva och tycka, visar sig sakna all inre styrning och moral. Hur ofta har vi inte hört pekpinnar om bristande miljöansvar och feminism samt anklagelser om rasism m.m. riktade mot politiska motståndare. Partiet har i regeringsställning visat sig sakna såväl ryggrad som moral.

Imamen Mahmoud Khalfi som är ordförande för Imamrådet i Sverige, beskriver miljöpartisten Kaplan som islamist. Genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i svensk politik. Khalfi har berömt Sveriges politiska etablissemang för att ha normaliserat relationerna med Islamiska Förbundet med sin bindning till Muslimiska Brödraskapet. Utöver Kaplan nämner han även den moderata riksdagsmannen Abdirizak Waberi som en känd brödraskapsmedlem.

Kaplan organiserade 2008 ett viktigt möte i riksdagen med några av internationella brödraskapets ledare. Han är aktiv i Islamiska Förbundet och har varit ordförande för Sveriges unga muslimer, en underorganisation till Förbundet. Deras motto: Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Jihad är vår väg. Att dö på Allahs väg är vår högsta förhoppning. Hassan al-Banna grundade brödraskapet med målet att återskapa kalifatet och införa sharia. Han hyllade Moussilini och såg den fascistiska militariseringen av det italienska samhället som en parallell till jihadprincipen. Han var mot flerpartisystemet och stödde den egyptiske kungen Farouk i maktkampen mot de demokratiska sekulära partierna. Han grundade också ett par militära organisationer som brände ner kristna kyrkor och mördade politiska motståndare. När organisationerna upptäcktes förnekade han allt samröre med den.

Miljöpartisten Kaplan har alltså starka band till en uttalat odemokratisk, rasistisk, starkt patriarkal, religiös intolerant och kvinnofientlig organisation. Han är känd i den europeiska brödraskapsorganisationen under namnet Medhat. Han har nu festat med Turkiska Riksförbundet, vars avgående vice ordförande på Sergels torg nyligen uttalat hat och död mot kristna armenier. Vid samma möte har han låtit sig placeras vid samma bord som en representant för den högerextrema nyfascistiska organisationen Grå Vargarna. Med tanke på Muslimska brödraskapets ideologiska rötter är det kanske inte så märkligt att han hamnat i detta sällskap. Hur denna person kan inneha en ledande post i Miljöpartiet och i Sveriges feministiska regering är en gåta.

I fallet Omar Mustafa satte Stefan Löfven ner foten och fick honom att välja mellan att lämna socialdemokraternas verkställande utskott eller den ledande posten i Islamiska Förbundet. Fråga er varför Löfven inte vågar sätta ner foten mot Kaplan? Svaret är givetvis att makten går före alla demokratiska, feministiska, antirasistiska och andra vackra ideal som man påstår sig stå för – hyckleriet är gränslöst. Hade något liknande inträffat inom SD hade styrelsen snabbt uteslutit vederbörande. Men med tanke på att journalistkåren i huvudsak består av miljöpartister skall vi inte förvånas om denna Kaplan får en free ride.

Miljöpartiet har under senare år högljut deklarerat som en av sina viktiga principer att alla gränser skall vara öppna för alla. Man provocerade fram Alliansregeringens öppna gränspolitik som nu är på väg att helt destabilisera Sverige och som på allvar hotar den ända sedan år 1280 gällande och av Birger Jarl instiftade, lagen om kvinnofrid. Samma Miljöparti är nu med och stänger samma gränser. De höga idealen om öppna gränser sopades snabbt under mattan när de hotade den egna makten och de feta arvodena.

Miljöpartiet säger sig värna om miljön. Världens utan jämförelse allvarligaste miljöproblem är den metabola pandemi som orsakas av livsfarlig industrimat och farliga kemiska medicinska preparat. Enligt WHO skenar denna pandemi och orsakar nu 38.000.000 dödsfall årligen och det blir bara värre. Det här miljöproblemet har jag aldrig hört detta s.k. miljöparti bry sig om över huvud taget. Världens näst största miljöproblem är fattigdomen i många länder som gör att människor saknar elektrisk kraft och tvingas laga sin mat inomhus över öppen eld. Detta orsakar årligen omkring 20.000.000 dödsfall (160.000.000 under 1900-talet). Miljöpartiet arbetar frenetiskt för är att förhindra en lösning på dessa fattigdomsproblem, genom att de på lösa grunder demoniserar den energi som behövs för att avskaffa fattigdomen.

Partiet har totalt snöat in på skrämselpropagandan om en förmodad allvarlig klimatförändring om hundra år, som än så länge bara finns i alarmistiska datormodeller. Vad som hittills skett i klimatet till följd av användningen av fossil energi är en ytterst måttlig och för livet gynnsam uppvärmning och att mer koldioxid kraftigt gynnat växtlighet och skördar. Sedan 25 år tillbaka har det i princip inte skett någon signifikant förändring av klimatet om man räknar bort effekter av vulkanen Pina Tubo och av några El Niniofenomen. Miljöpartiet har varit pådrivande bakom en klimatpolitik som kostar landet hundratals miljarder till ingen som helst nytta.

Plötsligt har detta populistiska parti även svikit landet och sällat sig till försvararna av EU:s överstatliga odemokratiska federation som kryper för despoten i Ankara, efter att man i åratal fångat röster med EU-motstånd. Partiet saknar alltså även moral och kompass i denna fråga.

Att kalla detta parti för miljöparti är ett hån mot all strävan efter en för människor och annat liv gynnsam miljö. Miljöpartiet är som Kaplanskandalen visar även ett hån mot frihet, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och tolerans. Partiet är bara ett hycklande cyniskt sällskap som kopplar på varje hype som de tror skall ge dem makt och inflytande.

Öppna era ögon och inse att Miljöpartiet är en farlig cancer i den svenska samhällskroppen.