images

All medicinsk forskning borde bygga på ett fundament av kunskap om hur vi människor präglats av vår evolutionshistoria – hur evolutionen gett oss våra genetiska egenskaper. Det gör den inte idag. Jag har tidigare pekat på hur dagens moderna medicinska forskning går mot ett stort misslyckande och hur metabol sjuklighet skenar och har tagit sig pandemiska proportioner. Vårdkostnaderna rusar okontrollerat. Hela det medicinska etablissemanget måste sätta sig ner och tänka om från grunden om man skall återfå kontrollen över hälsoläget.

 

Vår bakgrund

Våra tidiga förfäder bland aporna för flera miljoner år sedan livnärde sig huvudsakligen på frukter kompletterat med löv, blommor, rötter, frön, nötter och svampar. De utvecklades med tiden till allätare och började även med animalisk föda som insekter, spindlar, fågelägg och mindre däggdjur. Tack vare det ökande inslaget av animalier utvecklades de och klarade med tiden av att jaga större däggdjur som harar och andra ungdjur. Man har också sett exempel på att schimpanser och babianer jagat varandras ungar.

Den här kosten innebar att under evolutionen anpassade våra förfäder sig till ett mycket varierat inslag av växtmaterial som tillförde deras kroppar massor av viktiga naturämnen. Förmänniskorna lärde sig även att skilja på vad som var giftigt eller inte. När våra förfäder för ca. 200 tusen år sedan blev mer drivna jägare fick de ett kraftigt tillskott av animaliskt fett och proteiner i kosten. Deras hjärnor växte tack vare de feta animalierna och vår människoart Homo Sapiens växte fram. Människorna fortsatte dock att mellan jaktbytena även tugga i sig en rik flora av växtmaterial som de kunde hitta i sin omgivande natur.

När förfädren åt frukt åt de även skal och kärnor som innehåller de kanske viktigaste ämnena. Ett exempel i en lång rad är vissa kärnor som innehåller ett ämne kallat amygdalin som av naturmedicinen anses kunna förebygga cancer. Forskare i USA visade på 70-talet på klart positiva effekter. Läkemedelsindustrin lyckades få dessa resultat sopade under mattan för att inte marknaden för deras svindyra kemoterapipreparat skulle störas. En visselblåsare som avslöjade försöken att dölja resultaten fick givetvis sparken. Än idag sprider Big Pharma osaklig skräckpropaganda mot t.ex. aprikoskärnor, bittermandel, druvkärnor m.m. som innehåller amygdalin och påstår att man blir förgiftad om man äter dem. Självklart vill man ha tillstånd ett förbud.

Den här historiken ger sannolikt en del av förklaringen till en lång rad effekter som olika växtmaterial har på vår hälsa. Växterna tillförde på ett naturligt sätt vitaminer, antioxidanter och ämnen som hämmar inflammationer och cancerutveckling. Kosten i det moderna samhället är utarmad från dessa näringsämnen som våra förfäder hämtade i den omgivande naturen. Det är sannolikt en av orsakerna till en rad av våra hälsoproblem idag. Industrimaten är hopplöst ensidig i jämförelse med allt som våra förfäder åt och som gjorde att de trots umbäranden och svält ändå klarade sig så pass som de gjorde.

Skolmedicinen försvaras ofta med att dagens människor lever mycket längre, men jag vill hävda att detta är trots dagens industrimat och kemiska piller. Det man alltid glömmer är att barnadödligheten var långt större så sent som för bara drygt hundra år sedan, kunskapen om hygien var låg och att ren svält var vanligt. Samtidigt hade man inte antibiotika.  I USA där den metabola sjukligheten skenar ser man redan nu hur medellivslängden trots dessa framsteg visar en tendens att vika av neråt igen i vissa folkgrupper.

Min slutsats får stöd i den forskning om hälsan hos de kvarvarande naturfolken på 30-talet som t.ex. forskaren Weston Price genomförde och från arkeologiska fynd från tiden före jordbruket och spannmålskostens inträde. Människor som fortsatt att leva som våra tidiga förfäder, på det de hittade i sin vilda nära natur, hade inte en rad av de sjukdomar som idag går fram som en pandemi. Det är bara några spillror av dessa naturfolk kvar idag. Price konstaterade även att när människor som levt som naturfolk, kom i kontakt med den moderna ensidiga industrikosten så fick de våra metabola sjukdomar och deras tänder rasade. Arkeologiska fynd från naturfolk visar perfekta kranier med helt intakta tänder. Dagens människor har ofta missbildade kranier, trasiga tänder och dåliga tandställningar.

 

Rätt forskning

Utifrån ovanstående konstaterande om människans bakgrund borde själva fundamentet i den medicinska forskningen vara att se hur vi kan återskapa den näringsstatus som vi en gång blev genetiskt präglade av. Det förekommer knappast idag.

Det är några få eldsjälar som studerar de medicinska effekterna av olika naturliga ämnen som fanns i förfädernas kost. De betraktas av den etablerade medicinska forskningen som kvacksalvare och man gör sitt yttersta från Big Pharma för att tysta och mobba ut dem. Naturläkare som på allvar utmanar den av industrin styrda skolmedicinen berövas ofta sin rätt att utöva sitt läkaryrke. Detta leder bl.a. till att läkare som funnit effektiva naturliga behandlingsmetoder mot en sjukdom ofta håller tyst om det för att inte stötas ut. Man behöver bara åka till de tyskspråkiga länderna för att hitta en mycket generösare attityd till naturmedicinen. Lydriket Sverige sitter som alltid i knät på USA, där en lång rad naturläkare dött oförklarligt på senare år och deras mottagningar har stängts av FDA.  Jag känner de läkare som själva knaprar naturpreparat men som aldrig skulle våga ordinera det till en patient av rädsla för att förlora sin legitimation. Det som nu sker med Vidarkliniken är ett skolexempel.

Studier av hur olika kost och kosttillskott påverkar oss får inga betydande anslag, varför kunskapen på området är näst intill obefintlig inom läkarkåren och det medicinska etablissemanget. Tusentals år av medicinsk erfarenhet av olika naturpreparat har fått falla i total glömska. Skolmedicinen bryr sig inte ens om den forskning som framgångsrikt bedrevs i början av förra århundradet. Den dominerande delen av dagens forskning handlar om ofta helt syntetiska kemiska medel och metoder för att behandla oss när vi redan blivit sjuka. Den absolut största delen av forskningspengarna går till att finna patenterbara piller och behandlingar för att bromsa sjukdomssymptomen livslångt. En mindre del går till att söka bot. Dagens medicin angriper helt enkelt problemet i fel ända och kan därför aldrig vända utvecklingen.

Med den skenande metabola sjukligheten kommer de samhällen som tänker om och börjar kartlägga vad våra kroppar behöver för att undvika att bli sjuka, att vara morgondagens vinnare på denna enorma marknad. Jag talar av egen erfarenhet efter att ha lyckats ersätta nio receptbelagda piller med en insats av några långt potentare naturmedel – rötter, örter, frukter, vitaminer m.m..

I och med att dagens kost är förhållandevis ensidigt industriellt producerad behöver vi sannolikt en rad naturliga kosttillskott för att återskapa den breda näringsstatus som en gång höll människor friska. En självklar första åtgärd är givetvis att börja göra oss av med de nytillförda gifter som industrijordbruket använder och som återfinns i våra livsmedel.

Vi måste hitta alternativa metoder att uppnå en tillfredställande produktivitet. Många forskare pekar på GMO som lösningen på problemet, men hittills har GMO kommit tillsammans med mycket starka växtgifter, vilket helt förstört förtroendet för tekniken. Jag utesluter dock inte att vi i en framtid kan få fram nyttiga baslivsmedel med en ytterst försiktig GMO-användning. Dessa baslivsmedel bör sannolikt paras med en bukett av kosttillskott för att t.ex. tillföra antioxidanter, cancer och inflammationshämmande naturliga ämnen.

Den medicinska forskning kommer inte att kunna vända den nu skenande sjuklighet vars första tecken redan drabbat snart en tredjedel av jordens människor, om man inte tänker om från grunden. Vi ser idag en ström av rapporter om hur forskningens felaktiga inriktning under senare år avslöjas av nyare studier. Vår tids medicinska vetenskap riskerar att gå till historien som ett stort misslyckande. Forskarna måste sätta sig i skolbänken och börja studera gammal naturmedicin från jordens alla hörn. Man måste studera hur naturmedel verkar och man måste på allvar försöka lära sig sambanden mellan vår kost och vår hälsa. Forskarna måste återgå till den medicinska forskningens fader Hippokrates som menade att vi måste låta kosten bli vår medicin och medicinen vara vår kost.

Om de oerhört starka ekonomiska intressena inom industrin – Big Food och Big Pharma – får fortsätta att styra den medicinska forskningens inriktning, kommer vi att drabbas av en hälsokatastrof av bibliska dimensioner inom något eller några decennier.

Det är dags att tänka om och att göra rätt!

 

BIAS

Ni som kommenterar ange om ni har någon bias i sammanhanget. Om någon sådan uppgift saknas och jag misstänker bias kommer jag inte att lägga ut kommentaren eller redigera den. Det går då alltid att återkomma med de uppgifter som saknas.