800px-Spike_LR_3

Det är med illa dold förtjusning som Jewsnews konstaterar att islamiska Sverige nu är världens näst största våldtäktsnation med en ökning av våldtäkterna med 1.472% sedan år 1975. Man konstaterar att den snabba ökningen av våldtäktsfall följer den ökande muslimska immigrationen. Att man i Israel med skadeglädje gör denna notering har sin förklaring.

Svenska politiker och även många av övriga politiska ledare inom EU har under senare tider tagit ensidigt parti för muslimerna i den snart sjuttioåriga konflikten med judarna som eskalerat efter staten Israels utropande år 1948.

Staten Israels tillblivelse vilar på ett FN-beslut om uppdelning av den Brittiska kolonin Palestina mellan judiska och arabiskstyrda områden. Detta slarvigt hopkomna beslut har lett till att staten saknar delvis erkända gränser, vilket ledde till att en militär konflikt med grannländerna omedelbart uppkom och som alla vet är den ännu inte löst. Palestinakonflikten är det kanske tydligaste exemplet på det tragiska arv som västvärldens långa rad av hänsynslösa koloniala härjningar i resten av världen lämnat efter sig. Palestinierna har nu bestämt sig för att stämma Storbritannien vid en internationell domstol för bildandet av staten Israel.

Israel med sina drygt 7 miljoner innevånare domineras av den judiska befolkningen men i landet bor även många andra etniska grupper, inklusive en stor mängd arabiska israeler/palestinier, liksom många religiösa minoritetsgrupper, inklusive muslimer, kristna, druser, samaritaner och andra. Dessutom bor palestinska medborgare inom Israels gränser eller pendlar för att arbeta i Israel, främst från Västbanken. Israel är den enda fungerande demokratin i hela Mellanöstern och snart det enda landet där som tolererar olika trosuppfattningar.

Under hela Israels historia har man levt i ett ständigt hot från flertalet av sina grannländer och ett antal regelrätta krig har utkämpats där Israel lyckats försvara sig mot angriparna. Genom att grannländerna undvikit att integrera de palestinier som flydde från Israel vid bildandet, har det skapats flyktinggetton där hatet mot judarna och Israel kunnat gro. För Israel innebar detta att blodiga terrorattentat av den typ vi nu upplever i EU, mot oskyldiga israeler med åren blev vardag.

I kampen med att skydda sig mot den urskiljningslösa terrorn har politiker som representerar en allt hårdare politik mot palestinierna kommit att röstas fram av de israeliska väljarna. De mer fanatiskt ortodoxa judiska kretsarna har på detta sätt ökat sitt inflytande och drivit fram en aggressiv bosättningspolitik på områden som Israel ockuperat efter de anfallskrig man utsatts för. Landet har byggt en hög mur för att försvåra för terrorister att ta sig in. Svaret har bl.a. blivit att terroristerna utan urskiljning skjuter raketer rakt in bland den israeliska befolkningen och Israel har svarat med hård millitär vedergällning mot palestinska områden som raketerna kommit ifrån.

Efter staten Israels bildande hade Sverige och resten av västvärlden mycket goda och nära förbindelser med landet. Efterhand som terrorn mot Israel lett till ett allt mer hårdnade klimat mellan judar och palestinier har svenska politiker bytt sida och tar idag ensidigt parti för muslimerna i denna infekterade konflikt. Inom den förment toleranta socialdemokratin kan man idag se klara antisemitiska strömningar. En snäll tolkning är att förment goda svenska politiker drivs av en missriktad medkänsla för de som de upplever som den svagare i denna konflikt.

Jag tror att bakom den naiva toleransen idag inom det västliga etablissemanget, av muslimska invandrare och deras för oss helt främmande värderingar skall ses mot bakgrund av den ändrade synen på Israel. Det var bl.a. den toleransen som låg bakom att EU:s politikerelit förra året släppte in över en miljon migranter och flyktingar från företrädesvis muslimska områden. Sverige med våra då öppna gränser släppte ensamt in160.000 mestadels muslimska personer, med ett dominerande inslag av unga muslimska män med för oss totalt främmande värderingar och kvinnosyn.

Det är självklart att man i Israel med viss skadeglädje nu bevittnar hur terrorattentat och våldtäkter eskalerar inom EU. Det var ju detta som Israel med sin hårda repressiva politik mot palestinierna satte stopp för i Israel, utan att få någon förståelse från vår politiska elit. Den som är konspiratorisk lagd kan även hitta anledningar att misstänka att man från israelisk sida kan ha medverkat till den här flyktingvågen. Den kommer ju att öppna våra ögon för vad israelerna kämpat emot i decennier. Snart får vi inom EU uppleva liknande repressiva åtgärder som de Israel vidtagit, om man skall döma efter hur folkopinionen inom EU utvecklas.