Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_5_(cut)

Den politiska kartan i västvärlden har i stort sett lämnat höger/vänsterskalan och skiftat över till en globalism/nationalismskala. Denna omsvängning började några decennier efter kriget och är idag fullt utvecklad. Den dramatiska förändringen av det politiska landskapet har blivit tydlig i det amerikanska presidentvalet där personer som är globalister oberoende av hemvist på höger/vänsterskalan tar parti för Hillary Clinton och de som vänder sig mot globalismen stödjer Donald Trump.

Jag har tidigare skrivit om de krafter som står bakom den globalistiska ideologin som gått segrande fram inom hela västvärldens etablissemang från politiker, kulturpersoner och mediefolk till näringslivets ledare. Globalismen har sina rötter i den angloamerikanska oligarkins strävan efter globalt inflytande för sina företag och banker, som föddes för över 100 år sedan. Denna kretsen skaffade sig ett starkt inflytande över amerikansk geopolitik genom att bilda Council on Foreign Relations (CFR) redan 1922. CFR har fått en mycket central roll. Samma krets har senare utvidgat sitt lobbynätverk genom bildandet av Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen och Romklubben. Via dessa ytterst inflytelserika lobbyorganisationer har man kunnat inlemma hela västvärldens politiska etablissemang bakom sin ideologi.

En som spelat en central roll är Jimmy Carters gamle säkerhetsrådgivare och David Rockefeller närstående Zbigniew Brzezinski. Han var f.ö. den som ihop med Rockefeller bildade den Trilaterala kommissionen. Han formulerade 1971 en kort idé för globalismen: Nationalstaten som en grundläggande arena för människans organiserade liv har upphört att vara den huvudsakliga kreativa kraften: Internationella banker och multinationella företag agerar och planerar på ett sätt som ligger långt framför nationalstatens politiska koncept. David Rockefeller har i sina memoarer medgivit den strävan man i en liten krets hyperförmögna oligarker, har att skapa en ny världsordning där bankerna och företagen får en mer dominerande roll.

Globalismen bygger på föreställningen, att om vi överlåter på de globala bankerna och företagen att köra världen så blir det långt effektivare och gynnsammare för den ekonomiska utvecklingen. Denna föreställning har av någon anledning hela det västliga etablissemanget svalt utan minsta eftertanke. Det innebär nämligen, som jag påpekat otaliga gånger, att makten flyttas från av folkens valda parlament till ett fåtal hyperförmögna familjer som har ägarkontrollen i de stora bankerna och företagen. Samma familjer kontrollerar de nämnda lobbygrupperna. Globalismen förutsätter med andra orda att västvärlden överger demokratin, vilket är exakt den process som pågår för fullt. EU är det mest tydliga exemplet på detta, den svenska Decemberöverenskommelsen är ett annat.

För mig är det en gåta att våra demokratiskt valda politiker varit så totalt naiva, så att de inte förstår detta enkla faktum. En förklaring kan vara att de mäktiga finansfamiljerna inte bara bearbetat våra politiker via sina lobbygrupper och med locktoner om feta framtida konsultarboden. Man har även tagit kontrollen över MSM. Större delen av västvärldens medieföretag ligger i händerna på ett halvdussin storföretag som man kontrollerar. Alla dessa tidningar och TV-kanaler som en gång drevs av kritiskt granskande journalister, har nästan mangrant omvandlats till renodlade propagandaorgan. Om man vill göra en karriär som journalist i dagens västvärld, gör man klokt i att helhjärtat anamma globalisternas ideologi.

Nu har globalismen fått problem. Vi blir allt fler som upptäckt att den och våra hjärndöda politiker är på väg att beröva oss våra demokratiska fri och rättigheter. Ur denna insikt växer det över hela västvärlden fram motreaktioner i form av nationalistiska folkrörelser som motsätter sig den globalaistiska ideologin. Det är mycket viktigt att förstå denna bakgrund.

När ni i MSM läser om eller ser inslag rörande nationalister som opponerar mot globalismen som t.ex. Donald Trump, skall ni ha i minnet att nästan alla dessa medier är en del av den globalistiska propagandaapparaten. Argumenten i MSM är ofta väldigt grova och i vanlig ordning utmålas dessa motståndare ofta som nazister och fascister. De bilder ni får i MSM av nationalistiska politiska ledare som Trump, Putin, Le Penn, Orban, Åkesson m.fl. är alltså starkt bias. När ni skall ta ställning till vem ni själva vill ha som er valda representant, lyssna då på vad dessa personer verkligen säger och gör och bry er inte om propagandan mot dem i MSM. Visst finns det åsikter som det finns anledning att varna för, men sådana förekommer i båda lägren.

Det våra politiskt korrekta globalister inom vårt etablissemang inte förstår är att våra demokratiska fri och rättigheter och vår nationella gemenskap är värd långt mer än en världsekonomisk smältdegel som råkar vara lite effektivare. Som Trump uttrycker det, så kan det faktiskt vara mycket bättre för vanligt folk att få ha kvar jobben, sina hem och sin lokala gemenskap och service, framför att kunna köpa varor lite billigare. Det finns saker i ett sammanhållet samhälle som för vanliga enkla människor är mycket viktigare än lite högre BNP-tillväxt. Detta speciellt som den lilla tillväxten numer mest tillfaller den rikaste procenten av folket.

Lyfter man blicken och tittar på konsekvenserna av globaliseringen av vår ekonomi, skall man finna att vi utöver raserandet av mindre brukssamhällen, så har vi skapat ett oerhört sårbart samhälle. Det tydligaste exemplet på det är jordbrukssektorn. Globalisterna vill ha världsomspännande marknader för sin industrimat och motarbetar i alla lägen småskalig lokal matproduktion. Detta har svenska politiker gett efter för och skapat en livsfarlig försörjningssituation för svenska folket. När nästa stora geologiska katastrof inträffar (de brukar komma sådär vart hundrade år) och vi får missväxt, kommer vi inte att kunna hålla våra 10 miljoner innevånare med livsmedel. Det kommer att bli oerhört kostsamt att importera, eftersom resten av världen även har missväxt. Det går att räkna upp en rad andra områden där vi även blivit mycket sårbarare p.g.a. det globala tänkande som förgiftat den förda politiken.

Vi måste försvara oss mot den framstormande globalismen på alla fronter.