Hillary_Clinton_2_DNC_July_2016_(cropped3)

När jag tänker igenom den amerikanska valrörelsen och alla efterreaktionerna drabbas jag av en obehaglig magkänsla av att valet på något sätt var riggat. Hillary Clinton var lovad en valseger av mycket inflytelserika personer och ägarna av nästan samtliga MSM-kanaler som kontrolleras av ett halvdussin hyperförmögna oligarker. Hennes hysteriska reaktion på valnatten och vägran att möta sina valarbetare är en stark indikation. Likaså hela hennes agerande under valkampanjen med rader av inställda valmöten och nästan ingen publik på de valmöten hon höll, tyder på att hon kände sig helt säker på att vinna. Den dåliga folkliga uppställningen oroade inte. Newsweeks upptryckta tidning med Clinton på framsidan och rubriken Madam President skvallrar om att kretsarna inom MSM som stod helt på Clintons sida var säkra på valutgången. Det fanns givetvis ett skäl till det.

Eftersom Trump fyllde den ena stora idrottsarenan efter den andra på sina valmöten borde Clintonlägret varit skakade och då agerat därefter. Trump hade ju bevisligen en folkrörelse i ryggen som saknade motstycke. Men hela Clintonlägrets agerande tydde på att man kände sig helt trygg med att valresultatet var klart. MSM som stod bakom Clinton publicerade den ena opinionsundersökningen efter den andra där hon ledde stort.

Hur man gått tillväga är svårt att säga men på något sätt började det redan när man manövrerade ut Sanders folkrörelse som snabbt blev ett hot mot den mycket illa omtyckta Clinton. Om Demokraternas nomineringsprocess varit opartisk hade Sanders slagit Clinton. Med honom som motkandidat hade Trump förlorat eftersom han och Sanders delvis lockade samma väljare. Vi får se om Trump ordnar en ordentlig utredning efter tillträdet.

Trump anade att det var mäktiga krafter som försökte styra valet till Clintons fördel, t.o.m. inom hans eget parti. När han vädrade sina farhågor sa Obama att det finns ingen seriös person där ute som skulle påstå att man skulle kunna rigga Amerikas val, delvis därför att de är så decentraliserade. Det finns inga bevis för att det hänt tidigare, eller det finns inga belägg att det skulle kunna hända denna gång. Efter Clintons förlust har det låtit precis tvärt om.

Desperationen efter valet i Clintonlägret går inte att ta miste på, allt tyder på att man varit tvärsäker på en valseger. Att det ändå inte lyckades tror jag beror på att Trumps folkrörelse omfattade mycket stora grupper som Clitonlägret av historiska skäl kallt räknat med. Debatten om fake news som rasat igång är direkt pinsam efter åratal av lögnaktig propaganda som spridits i etablissemangets MSM under tiden med Obama. Att man skyller på rysk inblandning är ingen slump, det gäller att få rysshatande Republikaner den aggressive förre presidentkandidaten McCaine med på sin sida.

Det skulle vara väldigt lugnande om jag hittade något som gav mig anledning att släppa den obehagliga magkänsla som fortfarande dröjer sig kvar.