screen-shot-2016-12-19-at-9-44-41-am-1

I över fyrtio år har jag varit mycket intresserad av frågor rörande människans miljöpåverkan. Periodvis har jag även engagerat mig i den vetenskapliga miljödebatten genom böcker, debattartiklar och aktivt engagemang i miljörörelsen. Hela tiden har frågan om hur antropogena utsläpp kommer att påverka jordens energibalans och därmed klimatet, varit en av flera miljöfrågor som jag följt. Det var dock först år 2008 som jag insåg att klimatfrågan inte längre var en av flera miljöfrågor, inte därför att det fanns något som tydde på några klimatförändringar, utan därför att frågan lämnat det vetenskapliga och bara blivit politik.

Jag blev uppmärksammad på klimatfrågans politisering av några nära vänner med en gedigen naturvetenskaplig bildning, som alla kommit att uppröras av hur vetenskapliga argument systematiskt börjat fabriceras och missbrukas av politiker och politiska lobbyister. Vi var några som diskuterade vad man kunde göra för att möta den flod av okunniga och pseudovetenskapliga argument som användes i den uppflammande klimatdebatten. Mina vänner menade att man måste gå in i debatten och försöka att med vetenskapliga argument grundade på faktiska observationer rätta till de missuppfattningar som florerade om hur människan påverkade klimatet. Några av forskarna och andra naturvetare tog initiativet till bildandet av Stockholmsinitiativet, för att tillsammans försöka sprida vetenskapliga fakta rörande klimatet.

För egen del valde jag att inte ansluta mig till kampanjen. Orsaken var att jag funnit det meningslöst att försöka sprida vetenskapliga argument eftersom frågan inte längre handlade om vetenskapliga fakta, utan bara ett utnyttjande av pseudovetenskap (skrivbordsmodeller utan förankring i faktiska observationer) för att främst uppnå politiska syften. Det var ganska enkelt att finna rötterna till den klimathype som med stor kraft basunerades ut över hela världen.

Jag har i otaliga krönikor skrivit om den kamp om global hegemoni som utspelat sig under de senaste hundra åren. I kölvattnet av framväxten av ett antal mycket stora företag och banker med affärer över stora delar av världen, hade en handfull hyperförmögna finansfamiljer, med stora ägarintressen i de globala företagen, börjat dra upp planer för hur de skulle kunna få kontroll över hela världsmarknaden. Det största hindret för deras globala jätteföretag och banker var att världen var uppdelad i självständiga nationalstater med egna lagar och regelverk. Genom att sjösätta en ny global världsordning (NWO) planerade man att få infört ett globalt gränslöst styrelseskick som raserade nationernas gränser.

Globalismens grand old man David Rockefeller (102) skrev för flera år sedan i en memoarbok att vissa tror att vi är del i en hemlig sammansvärjning mot USA:s intressen och karaktäriserar min familj och mig som internationalister som konspirerar med andra runt om i världen för att skapa en mer integrerad politisk och ekonomisk struktur – En Värld, om ni så vill. Om det är anklagelsen, så är jag skyldig, vilket jag är stolt över.

Globalisterna har varit starkt involverade i skapandet av ett antal institutioner och organisationer att användas för att befrämja deras NWO. Rockefellers var i högsta grad inblandade i FN:s och en rad FN-organs utformning efter kriget och globalisterna har varit pådrivande bakom EU:s tillkomst. Man har även sjösatt ett antal ytterst inflytelserika lobbyorganisationer som Council on Foreign Relations, Romklubben, Bilderbergruppen, Trilaterala kommissionen m.fl.. Med sina förment filantropiska fonder och stiftelser har man skaffat sig ett starkt inflytande över det västliga vetenskapssamhället och man har tagit ägarkontrollen över 90% av de ledande medieföretagen i väst – MSM. Den här gruppen har även med frikostiga bidrag tagit kontrollen över en lång rad tidigare ideella organisationer som nu okritiskt går deras ärenden.

Makten har i alla tider använt en osviklig metod för att påverka opinioner – nämligen rädsla. Som skurken i Stålmannen Lex Luthor sa: Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet. När man forskar lite i globalisternas förehavanden så ser man denna strategi tydligt. Man backade via sina medier redan 1968 upp domedagsprofeten Paul R. Ehrlichs bok om Befolkningsexplosionen och en kampanj för globala åtgärder mot en påstådd kommande hungerkatastrof. Fyra år senare lanserades Romklubbens första försök att skrämmas med skriften om Tillväxtens gränser. Självklart var allt bara falsklarm och utvecklingen har gått i helt motsatt riktning mot propagandan.

Jag såg mycket snart efter att jag gått in i klimatdebatten att det fanns ett starkt samband mellan klimatlarmen och globalisterna och att man tyvärr lyckats kidnappa vetenskapsvärlden som stod i ett beroendeförhållande till globalisternas alla fonder och stiftelser. Alla mina vänner och jag själv blev omedelbart stämplade som förnekare av klimatet (hur man nu kan bli det?) efter att vi fört fram vetenskapliga fakta som motsade skrämselpropagandan. Det behövdes inte mycket fantasi för att hitta upprinnelsen till denna hysteriska vetenskapsförnekelse och domedagspropaganda.

Den kraftigt upphaussade miljökonferensen i FN:s regi i Rio 1992 var styrd av globalisterna som lyckats få in familjen Rockefellers mycket nära medarbetare Maurice Strong som ordförande. Man hade breddat marken för lanseringen av FN:s Agenda 21 genom ytterligare en alarmistisk skrift från Romklubben. Den grandiosa titeln var Den första globala revolutionen. Där lanserades tanken att använda den föga alarmerande antropogena klimatpåverkan från utsläpp av livgivande koldioxid för att skrämma in världen i en global världsordning – Agenda 21. Senare har FN plussat på med Agenda 2030.

För att få fart på människors rädsla, som inte riktigt ville ta sig, gick globalisternas egna torped George Soros in år 2006 med en massa miljoner och finansierade domedagsprofeten Al Gores film En obekväm sanning. En ytterst cynisk titel, eftersom det nästan inte finns en enda sanning i filmen. Genom sin kontroll över MSM kunde man hårdlansera filmen över hela världen och skapa den rädsla man eftersträvade. Eftersom globalisterna hade ett fast grepp om det politiska etablissemanget i väst såg man även till att sätta turbo på skrämselkampanjen med ett Nobelpris (freds) till charlatanen Gore. Precis som alla globalisternas tidigare domedagsprofetior har givetvis verkligheten blivit den rakt motsatta även denna gång.

Globalisterna lämnade ingenting åt slumpen. Efter att man 2008, med pengar som kanaliserades via torpeden Soros, finansierade presidentvalskampanjen för sin marionett Barak Obama, såg man till att placera domedagsprofeten och nära medarbetaren till nämnde Paul Ehrlich – John Holdren som Obamas högra hand i vetenskapliga frågor. Han har styrt Obamas agerande och han har av allt att döma anstiftat förfalskningar av historik över temperaturdata inom den ledande statliga forskningsorganisationen NOAA (USA:s motsvarighet till svenska SMHI). Genom att gå in i historiska temperaturdata och ändra temperaturerna har man skapat den förfalskade bilden av en global uppvärmning som inte inträffat. Den som varit mest känd för denna typ av omskrivning av historien före Obama var Stalin. Han ändrade dock inte temperaturer utan raderade bara i gamla fotografier.

I dagarna har en visselblåsaren Dr. John Bates från NOAA trätt fram och bekräftat att man inom myndigheten systematiskt manipulerat klimatdata. Enligt Bates hade den ansvarige inom NOAA för att ta fram underlag för FN:s klimatkonferens i Paris – Tom Karl löpande kontakter med Vita Huset. Jag har vid upprepade tillfällen de senaste åren skrivit om, hur historiska temperaturdata från NOAA och rymdorganisationen NASA för varje gång de publiceras, har sjunkit utan att man har kunnat förklara dessa ständiga omräkningar. Det finns förkrossande dokumentationer av dessa falsarier.

 

Papegojornas planet

Det globalisternas skrämselpropaganda åstadkommit är en katastrofal fördumning av hela det västerländska politiska etablissemanget och deras hov av medlöpare. Att höra den politiska adeln dagligen svära sin trohet till klimathypen är som att hamna i en zoologisk trädgård full av papegojor som upprepar ett mantra som de inte begriper ett smack om. Nivån på kunskapen bland våra politiker kan illustreras av att självaste miljöministern nyligen stod i TV och påstod att jordens ökenområden breder ut sig som en följd av klimatförändringar. Det är givetvis tvärt om – öknarna krymper och växtligheten tränger in i stora ökenområden. Jorden blir grönare.

Borta är all debatt om världens absolut allvarligaste miljöproblem skapade av mänsklig aktivitet. Dessa får nästan ingen uppmärksamhet och små ekonomiska resurser precis som globalisterna och deras storföretag vill ha det. Man kan utan problem fortsätta sin hänsynslösa rovdrift av världens skogar och hav och förgiftningen av mänskligheten med bekämpningsmedel, otjänlig industrimat och livsfarliga piller. Starkt miljöskadliga transporter av varor fram och tillbaka över jorden växer fyra gånger snabbare än ekonomin. Allt medan våra papegojpolitiker plöjer ner tusentals miljarder för att åtgärda ett ickeproblem – miljarder som även de hamnar i den globala oligarkins fickor.

Jag vill bestämt hävda att den politiska adelns hang-up på klimatfrågan och utsläppen av koldioxid är det enskilt största hotet mot miljön på planeten och mot människors hälsa. Allt orsakat av historiens största och fräckaste bedrägeri och den totala felprioriteringen av de resurser som står tillbuds för att lösa de verkliga miljöproblemen som bedrägeriet orsakat.

Detta sagt är det givetvis så att vi påverkar klimatet med våra utsläpp av koldioxid och metan, men koldioxidens förmåga att absorbera utgående värmestrålning är redan nära sin mättnadsgräns, varför fortsatt stigande koldioxidhalt högst sannolikt inte kommer att vara så dramatisk som alarmisterna utmålar den. Min gissning är att det kanske rör sig om någon grad under detta århundrade, vilket i huvudsak bara blir gynnsamt för livet på jorden. Detta oräknat alla många långt betydelsefullare naturliga faktorer som styr vårt klimat. Just nu avtar solens aktivitet vilket tidigare i historien varit förknippat med ett kallare klimat. Koldioxid är därtill starkt växtlighetsbefrämjande eftersom den är huvudkomponenten i växternas fotosyntes.

Vad som däremot inte uppmärksammas tillnärmelsevis så mycket är stigande halter av industrikemikalier i atmosfären som t.ex. Svavelhexafluorid som har ett mycket bredare absorptionsspektrum än koldioxid och därmed en växthuseffekt som är 24.000 gånger högre. Därtill är uppehållstiden i atmosfären för dessa stabila föreningar långt mycket längre än för metan och koldioxid. Men det vill inte globalisterna att vi skall lägga märke till.

De resurser samhället förfogar över för miljöåtgärder behövs för att stoppa skövlingen av våra regnskogar, utfiskningen och förgiftningen av haven och åtgärder för att bryta den skenande metabola sjukligheten orsakad av den livsfarliga industrimaten från globalisternas Big Food och de dödliga pillren från deras Big Pharma. Jakten på den livgivande koldioxiden handlar bara om global makt och är en skenmanöver för att motivera den nya globala världsordningen och att ta bort vår uppmärksamhet från globalismens verkliga hot mot vår miljö.