Bilden: Bangladesh nämns ofta som exempel på havets stigning. Men det är istället landet som dels sjunker dels eroderas. Här syns hur gamla träds rötter sticker ut 60 – 80 cm ovan marken. Det betyder att så mycket jord sköljts bort av vågorna i cyklonen Sidar 2007

 

Numera får vi dagligen exempel på hur västvärldens agendasättande MSM sprider desinformation i form av Fake News. Det senaste flagranta exemplet kommer från Svenska Dagbladet som berömmer sig själva om att vara en kvalitetstidning. Tyvärr är det så långt från sanningen som man kan komma.

Svenska Dagbladet är enbart ett propagandaorgan för den globalistiska agendan. En viktig del av agendan är att hitta på motiv för införandet av en överstatlig global maktordning och det främsta motivet man dragit till med, är en fullständigt osaklig skrämselpropaganda om klimatkatastrofer orsakade av i huvudsak livgivande och positiva utsläpp av koldioxid från samhället. Trots att globalisterna i snart tre decennier ägnat sig åt att skrämma med olika katastrofala klimatförändringar som lurar runt hörnet och som givetvis inte inträffat, har man inte mer fantasi än att fortsätta i samma hopplöst motbevisade spår. Genant oseriöst SvD!

Det senaste bottennappet från SvD är en artikel i den 30 juni under ”Världen Nyheter” skriven av en Jenny Stiernstedt som påstår att ”Stigande hav tros leda till 2 miljarder flyktingar”.

Hennes artikel har fullständigt pulvriserat av en av världens främsta experter på havsnivåförändringar docent Nils-Axel Mörner i ett inlägg på bloggen KLIMATSANS.

Mörner skriver:

Det är ännu en manifestation av vetenskaplig goja och klimatpolitisk demagogi av värsta sort. Man frågar sig: vad vet hon om havet och havsytans variationer? De påståenden som görs i artikeln tycks ge svar på denna fråga.  

Hon vet så gott som ingenting, och det hon torgför är rena floskler helt utan vetenskaplig stringens. Det visar att hon har gått vilse i demagogins träskmarker. 

Själv är jag specialist just på havsytans variationer med hundratals fackgranskade artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Om man med trovärdighet skall uttala sig om hur havsytan kommer att ändras i framtiden så måste man förankra detta i djupt kunnande i sakfrågan, observationsfakta i fält och insikt i vad som är möjligt och omöjligt med hänsyn till involverade fysikaliska processer. Det är uppenbart att Fru Stiernstedt är fullkomligt okunnig om allt detta. Istället hemfaller hon till klimatpolitikens skräckkabinett av demagogiska påståenden utan förankring i fakta och fysik. 

Hon målar upp en framtid där 2 miljarder människor år 2100 påstås kunna vara på flykt på grund av ”stigande havsnivåer” – i grunden felaktigt. Så otroligt dumt. Fru Stiernstedt hänvisar till en pensionerad professor i ”utvecklingssociologi”, ett ämne som inte har något som helst att göra med vetenskapen om havsytans förändringar.

Låt oss se lite på vad som verkligen sker längs världens kuster: 

Maldiverna – havet stiger inte alls

Bangladesh – havet stiger inte (men stora översvämningar förekommer av helt andra skäl: floderna översvämmar lågländerna, cykloner driver in vatten över kusten)

Södra Indien – havet stiger inte alls

Tuvalu – havet stiger inte

Vanuatu – havet stiger inte

Kiribati – havet stiger inte

Fiji öarna – havet är mycket stabilt (vi har just avslutat en stor undersökning på plats)

Surinam & Franska Guyana – havet har varit stabilt under sista 50 åren

Amerikas Ostkust – havsytan som sådan stiger inte, men landet sjunker (efter istiden), vilket ställer till problem, men dessa har inget som hels att göra med ett stigande hav, bara med en sjunkande landyta (precist som i Holland och tyska Nordsjökusten)

Venedig – landet sjunker, men havsytan i sig stiger inte, utan har varit mer eller mindre konstant under 300 år

Nordsjön, Kattegatt och Östersjön – här vet vi precis hut mycket landet höjer sig respektive sänker sig efter istiden och kan med mycket stor noggrannhet beräkna hur havsytan själv förändrats, nämligen med 1.0 ±0.1 mm/år (vilket blir 1.0 ±0.1 dm/100 år). Landet höjs c:a 1 mm/år i Skåne, 5 mm/år i Stockholm och 10 mm/år vid Höga Kusten.

Satellit mätningar säges ge en havsytestigning under de senaste 25 åren med runt 3.0 mm/år (eller 3,0 dm/100 år), men detta värde bör korrigeras till 0.5±0,1 mm/år 

Så är det med havsytans verkliga förändringar när vetenskapliga observationsfakta sätts i främsta rummet. Det innebär att det helt saknas en faktabas för de skräckscenarier som ofta fritt får skölja genom media, och som tas upp i den klimatpolitiska demagogi som många hänger sig till, bl.a. Fru Stiernstedt. 

Avslutningsvis, fyrar Fru Stiernstedt av en extra demagogisalva: FN:s klimatpanel anger en havsytehöjning på maximalt 1 meter fram till år 2100, men att andra källor nu anger 2,5 eller”hela 3 meter”. Där trampar Fru Stiernstedt över gränsen för fysikens lagar och geologins fakta.  

När de kolossala ismassorna under sista Istiden smälte som mest, steg havsytan inte med mer än runt 1.0 ±0.1 meter/100 år. Detta värde kan tas som fysikens och geologins absoluta maximumvärde, vilket en eventuell nutida havsytehöjning vida måste understiga.

Så är det om man ser till de vetenskaper som handlar om havsytans förändringar. Vad Fru Stiernstedt påstår representerar villfarelser i demagogins träskmarker.

Så långt Nils-Axel Mörner som är docent, specialist på havsytans rörelser och tidigare föreståndare för ”Paleogeofysik & Geodynamik” vid Stockholms Universitet

president för ”Commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution” (1999-2003)

ledare för ”The Maldives International Sea Level Project (2000-2005)

president för ”The Independent Committee on Geoethics” (2015-2017)

ledare för ”The Fiji New Sea Level Project” (2017)

Professor Lennart Bengtsson som är Sveriges främste klimatforskare skrev denna kommentar som är så viktig att jag lägger in den här:

När det gäller information om klimat och miljö har tidningen blivit ett skämt. Tankarna går till Camera obscura. Inte heller behöver man ta till Nils-Axel Mörner, det räcker alldeles utmärkt med IPCC – rapporten från 2014. Det var ju faktiskt avsikten att länderna och dess seriösa? media skull basera sin information till allmänheten på sakkunnig utvärdering. Fröken/Fru Stiernstedt är faktiskt alldeles omöjlig med sina klimatreportage. Varifrån hämtar kvinnan sina sakuppgifter?

Under det senaste kvartsseklet baserat på satellitaltimetri har havet stigit med ca 3mm/år utan någon acceleration. In situ mätningar som Mörner refererat till ger lägre värden men här har experterna delade meningar.

För att åstadkomma 3m vattenståndshöjning under detta sekel krävs minst en större asteroid som spränger sönder större delen av Västantarktis eller något liknande.

Är det någon som efter dessa sakupplysningar från en av världens ledande forskare fortfarande är av uppfattningen att Svenska Dagbladet är en seriös kvalitetstidning?

Eller har Svenskan förfallit till ett simpelt propagandaorgan för den nya världsordning som är på väg att falla ihop som ett korthus?