När jag den 13 juni skrev min krönika om den förestående Kodak-händelsen kunde jag inte ana hur snabbt utvecklingen skulle visa att jag var på rätt spår. Volvo bränner skeppen som drivs med omodern över hundra år gammal teknik. Och världens största bilindustri VW gör detsamma och deklarerar att man skall bli världsledande på eldrift. Efter detta finns ingen återvändo för företagen. I Sverige planeras en av världens största batterifabriker av företaget Northvolt.

Jag tänker tillbaka på åren på Volvo under 70-talet när det blivit uppenbart att den gamla förbränningsmotorn hade stora miljö- och hälsomässiga nackdelar. Våra ingenjörer började trixa med allt mer komplicerade sidosystem på motorerna för att minska de farliga avgaserna. Själv jobbade jag med alternativa drivmedel som skulle kunna mildra miljöeffekterna. På den vägen har man fortsatt kämpa fram till idag via slangar och ventiler, lambda sonder och katalysatorer, modifierade förbränningsrum med bl.a. fler ventiler och sofistikerade tändsystem.

Klimatnojan som drivit fram en ensidig prioritering av bränsleförbrukning med hjälp av turboaggregat och dieseldrift har dolt det verkliga miljöproblemet med den omoderna tekniken fram till idag. Upptäckten av fortsatta allvarliga miljöproblem med förbränningsmotorn har slutligen lett fram till vägs ände för de gamla motorerna. Det visar sig att de bränslesnåla ytterst komplexa och känsliga motorsystemen ändå släpper ut hälsovådliga föroreningar. Idag har vi ett mycket komplicerat och dyrt framdrivningssystem i våra bilar med höga underhållskostnader och en teknik som vi själva inte har en chans att förstå och ändå mindre sköta hemma i garaget. Verkstadsräkningarna skenar.

DI:s chefredaktör PM Nilsson sammanfattar utvecklingen bra i en ledare i dagens (6/7) tidning:

Att Volvo slutar utveckla förbränningsmotorer är ett lika oerhört som logiskt besked.

Utvecklingen av bättre, snålare och renare motorer har varit hjärtat hos varje biltillverkare med självaktning. Att tillverka en modern förbränningsmotor är spetsteknologi på absolut högsta nivå. Generationer av ingenjörer har filat på varje detalj. Utvecklingsstegen har stolta namn som turbo, direktinsprutning och katalysator. Att sluta med det och övergå till en mycket enklare elmotor är smärtsamt. Det är som att säga åt Apple-folket att börja med trådburen telefoni.

Men kraften i den tekniska, ekonomiska och politiska utvecklingen var för stark. För att väcka kunders och finansiärers förtroende som fordonstillverkare i dag måste man snabbt skaffa ett tydligt elbilsalternativ som går lika långt, är lika enkelt och har ungefär samma pris som utsläppsmodellerna. Det har Volkswagen insett, liksom de amerikanska biltillverkarna och nu Volvo Cars.

Drivkraften är delvis klimathotet och överenskommelser som Paris-avtalet, men detta hade hänt ändå. Mobiltelefonin revolutionerade batteritekniken, amerikanerna ville bli kvitt krigen i Mellanöstern och köra på något annat än arabernas olja, Kinas snabba prispress på solcellstekniken har gjort att priset på sol-el plötsligt inte bara är billigare än kol utan tenderar att gå mot noll och asiaterna vill kunna andas i sina storstäder.

Därtill kom skarpa förebud av förbud mot diesel förra året när Mexico City och några europeiska huvudstäder rakt av meddelade att de inte kommer att släppa in några dieselbilar innanför sina tullar.

Internationella bedömare talar allt oftare om att elbilsrevolutionen kommer att gå mycket snabbare än man trott. Den liknar andra plötsliga skred, som skiftet mellan Nokia och Iphone, eller uppborrningen av villaträdgårdarna i Sverige efter millennieskiftet då alla inom loppet av något år kastade ut oljepannorna till förmån för värmepumpar. Elbilen är långt billigare att köra och har väsentligt lägre underhållskostnader. Produkten är inget utslag av dåligt klimatsamvete utan av ren och rå konkurrens. Den ger tveklöst en känsla av modernitet, vilket bilen ofta gjort. Att köra utsläppsbilar kommer att bli som att röka inomhus.

Att Volvo nu går i bräschen har rimligen också att göra med det kinesiska ägandet. Kina är redan i dag världens största elbilsmarknad och kinesiska Geely har investerat tungt i Göteborgsregionen för att utveckla elbilsteknik. De kinesiska städerna är för sin överlevnad tvingade att hitta andra drivmedel än fossila. Allt detta ger Volvo självförtroende att ta steget och det visar den globala marknadens styrka. Ett helt svenskägt Volvo hade inte varit uppkopplad på den stora världen på samma sätt.

Denna kombination av soldrivet prisfall på el och nya lagringsmöjligheter kommer att förändra andra marknader än fordonsindustrin. Det gäller till exempel uppvärmningen av bostäder där bland annat Sverige vilar tungt på förbränning av skogsavfall och sopor. Man kan kalla det förnyelsebart, men tekniken ger icke desto mindre utsläpp. Varför fortsätta med det om fossilfri el inte bara är renast utan också billigast?

Distributionen av el kommer också att utmanas när hushåll går ihop om att producera eget. Den tvångsanslutning och monopolställning som elnätsbolagens affärsmodeller nu bygger på kommer att tvingas förändras. Energiproducenterna kommer därtill att få svårt att motivera elräkningar när el i praktiken blir gratis.

Nästa gång européer skäller på Donald Trumps kallsinnighet inför Parisavtalet ska man skänka en tacksamhetens tanke till det övriga USA som bidragit till att göra verklighet av avtalets ambition. Utan amerikanska entreprenörers hänsynslösa konkurrenslusta, storkapitalisternas framtidstro och Kaliforniens flödande sol hade det inte gått, i alla fall inte så snabbt.

Om 20 år kommer man tycka att bensinavgaser luktar lika historiskt nostalgiskt som trätjära.

PM NILSSON

 

Kodak-händelsen har rullat igång med en kraft som jag bara anade den 13 juni. Denna händelse kommer att få oanade geopolitiska konskvenser.