Nedanstående text om den skenande övermedicineringen är lånad från TV Helse Sverige. Problemet med övermedicinering växer snabbt och förmörkar många äldres sista år och förkortar deras liv. Forskning har visat att om man intar fler än fyra olika mediciner samtidigt, så är risken att dessa påverkar varandra nära hundraprocentig. Dagens medicinska preparat är därtill oftast utprovade på yngre människor med en väl fungerande njurfunktion som tar hand om restprodukter och provet sker med ett preparat åt gången. Effekterna av dessa preparat blir givetvis en helt annan i en gammal människa med försvagad reningsfunktion och som står permanent på ett dussintal mediciner samtidigt, som exemplet nedan visar. Jag har hört upprepade historier hur döende gamla piggnat till när alla deras mediciner satts ut.

Min vän läkaren Nisse Simonsson berättade nyligen om en äldre person som frågat honom om han verkligen behövde ta raden av mediciner han var förskriven. Nisse konstaterade att han inte vågade rekommendera att sätta ut dem eftersom, om personen sedan plötsligt dog så skulle Nisse hållas ansvarig. Ett mycket vanligt dilemma för dagens läkare. Nisse valde istället att uppmana åldringen att absolut inte kissa i trädgården för då skulle all växterna dö. Vi måste alltså hjälpa människor att fatta egna beslut och ge läkarna direktiv, så att de vågar sätta ut meningslös medicinering.

Det är dags att ansvariga medicinska myndigheter går ut med direktiv till alla läkare att man inte annat än i extrema undantagsfall får förskriva ett nytt preparat för en patient som står på fler än fyra mediciner, utan att först sätta ut någon av de fyra. På så sätt skulle man tvinga läkarna att göra en samlad bedömning av vilka mediciner som är livsviktiga för en gammal patient.

Jag rekommenderade som lekman en god vän i 80-årsåldern att sluta ta de kolesterolsänkande statiner någon okunnig läkare satt honom på. Han piggnade till rejält och fick t.o.m. tillbaka sin potens. Gamla personer har ingen som helst nytta av att ta statiner, men de får alla de svåra biverkningarna. Högt kolesterol gör nämligen gamlingarna friskare och förlänger deras liv.

Lars Bern

TV Helse skriver: