Den 20 mars skrev jag en krönika där jag ställde frågan om det kunde finnas ett samband mellan skolmedicinens övermedicinering av alla äldre och risken att bli dödligt sjuk i Covid-19 influensa. Den 25 mars publicerade BMJ ett inlägg från docent Uffe Ravnskov med titeln: Cholesterol-lowering treatment may worsen the outcome of a Covid-19 infection.

Ravnskov skriver att enligt Hu m.fl. är blodkolesterolet betydligt lägre bland kinesiska patienter med Covid-19. Detta faktum tog även jag upp i min krönika. Anledningen kan vara att lågt kolesterol predisponerar för infektionssjukdomar, eftersom LDL deltar i immunsystemet genom att följa och inaktivera nästan alla typer av mikroorganismer och deras giftiga produkter. Detta är ett föga känt faktum, men det har dokumenterats på många sätt av mer än ett dussin forskargrupper bl.a. här: (Ravnskov U, McCully KS. Vulnerable plaque formation from obstruction of vasa vasorum by homocysteinylated and oxidized lipoprotein aggregates complexed with microbial remnants and LDL autoantibodies. Ann Clin Lab Sci. 2009;39:3–16) och här. Till exempel, mänskligt LDL inaktiverar upp till 90% av staphylococcus aureus toxin och råttor som injiceras med dödliga bakteriella toxiner överlever om de injiceras med mänskligt LDL samtidigt. Den anti-infektiösa egenskapen hos LDL har dokumenterats även i studier på människa. I en metaanalys av 19 kohort studier inklusive nästan 70.000 dödsfall, hittade Jacobs m.fl. ett omvänt samband mellan blodkolesterol och dödlighet från luftvägarna och gastrointestinala sjukdomar, varav de flesta är av ett smittsamt ursprung.

Det är osannolikt att det låga kolesterolet orsakades av dessa sjukdomar eftersom sambanden fanns kvar efter uteslutning av dödsfall som inträffat under de första 5 åren. Dessutom, i en 15-årig uppföljning av mer än 120.000 vuxna, multietniska människor, fann Iribarren m.fl. en stark, omvänd association mellan ursprungligen bestämt kolesterol och risken för att läggas in på sjukhus senare i livet på grund av en smittsam sjukdom.

Eftersom LDL-kolesterol kan inaktivera virus enligt källorna här och här bör patienter på kolesterolsänkande behandling och med en livshotande Covid-19-infektion upphöra med denna behandling; åtminstone tills de har återhämtat sig från infektionen enligt Ravskov.

Detta föreslog jag skulle skyndsamt utredas i en senare krönika den 30 mars utan så mycket som ett livstecken från den skolmedicin som har 800.000 svenska patienter på denna ytterst diskutabla medicinering. I den krönikan påpekade jag även det faktum att statiner skadar kroppens produktion av det mycket viktiga enzymet Q10. Jag har även påpekat kolesterolets och Q10s centrala roll för en god lungfunktion i ett Swebbtv-inslag.

Det faktum att svensk skolmedicin förbigår dessa varningar med komplett tystnad är en praktskandal som underminerar förtroendet för alla de professorer som nu passerar revy i etablissemangets medier.

Jag upprepar vad jag sagt tidigare till leda, ni måste räkna med att själva ta ansvar för er hälsa och den vård ni blir utsatta för, ni kan tyvärr inte alltid lita på er doktor. Det gäller att hålla sig informerad. Riksföreningen för Metabol Hälsa kommer att göra vad vi kan för att hjälpa er att kunna ta det ansvaret. Skolmedicinens läkarkår verkar helt förlamad av rädsla för att trampa de oerhört stora ekonomiska intressena inom läkemedelsindustrin på tårna. Och då väger några gamlingars hälsa lätt.

 

Lars Bern

 

Om ni vill stödja bloggen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441