Skade-mekanism #9  https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_23.html

Ökad risk för COVID-sjukdom och COVID-relaterad död efter influensavaccin

Denna posting handlar inte om mRNA-injektionerna specifikt, utan tar upp att olika vaccinationer också kan få effekter på andra virussjukdomar, som man inte har räknat med eller kunnat föreställa sig. På samma sätt skulle också en mRNA-vaccination potentiellt kunna ha den effekten att man lät-tare insjuknar i andra icke besläktade virussjukdomar, och då utgöra en skademekanism inför framtiden. 

Man vet t. ex. att en vaccination mot influensa kan öka risken för andra vi-russjukdomar i andningsorganen, ett fenomen som kallas virusinterferens (inblandning). Detta fenomen, virusinterferens, uppträder särskilt i sam-band med coronavirus och humana metapneumovirus (HMPV).

En studie som undersökte infektioner orsakade av icke-influensavirus visade att oddsen för att få coronavirus hos individer som vaccinerats mot influensa var betydligt högre jämfört med icke-vaccinerade individ-er. Oddsen (sambandet mellan en exponering och ett resultat) var 1,36. Med andra ord var de vaccinerade 36% mer benägna att få en coronavirus sjuk-dom, än de som inte hade vaccinerats. 

REF: Wolf, Greg G. ”Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defence personnel during the 2017-2018 influenza season.” Vaccine, Volume 38, Issue 2, 2020, Pages 350-354.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?via%3Dihub

I en annan studier utvärderades 26 europeiska länder. Man kunde visa både att antalet dödsfall i COVID-19 per miljon invånare samt kvoten dödsfall per COVID-19-insjuknande hade ett klart och tydligt samband med vaccinati-on för influensa, som var mycket klart statistiskt signifikant. Detta gällde särskilt hos personer som var 65 år eller äldre. [dvs. COVID-dödsfall var positivt förbundna med influensavaccin-injektioner].

REF: Wehenkel C. 2020. Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide. PeerJ 8:e10112 DOI 10.7717/peerj.10112.

https://peerj.com/articles/10112/

Sture Blomberg, MD docent