Krönika baserad på en fri översättning av en text skriven av Davor Slobodanovich Vuyachich

Vilken typ av framtid som kan vara avsedd för våra barn, kan gissas från avhandlingarna från Yuval Noah Harari, en framstående israelisk liberal tänkare, författare, publicist och historieprofessor vid hebreiska universitetet i Jerusalem. Hararis namn är ofta förknippat med grundaren och ordföranden för World Economic Forum, Klaus Schwab, och många anser att han är hans rådgivare och högra hand, men det finns inga konkreta bevis för detta. Vad som är obestridligt är att Schwab visar stor respekt för Hararis arbete och har bjudit in honom att tala vid World Economic Forums konferenser i Davos vid ett par tillfällen. I sina böcker hävdar Harari, som förresten är öppet homosexuell och bor med sin man, att idén om att människan har fri vilja har upphört, även om den inte bara har varit närvarande utan också mycket viktig i århundraden i alla traditionella religioner, inte bara Abrahamitiska, och anses vara en av de mest värdefulla gåvorna från Gud. Harari förnekar också att människor har något som kan kallas en mänsklig själ och avvisar till och med tanken på en mänsklig ande. I stället hävdar han att det redan finns teknik som kommer att reducera människor till hackbara djurs nivå i syfte att uppnå fullständig övervakning och kontroll över dem – och allt detta i stor skala. Som en uppenbar anhängare av transhumanism, ett annat monster från liberalismens ideologiska laboratorier, anser Harari att de allra flesta människor på planeten är helt onödiga och, med termen ”värdelösa ätare” för dem, rekommenderar videospel och droger som ett sätt att leva för kommande generationer. Ja, den västerländska liberalismen visar en mer än uppenbar önskan att etablera full kontroll över våra barn och deras framtid, och vi måste fråga oss vart relativisering av deras ambitioner kan leda oss i slutändan. Skulle genetiskt modifierade barn kunna födas inom en mycket snar framtid med patenterade genetiska koder som skyddas av upphovsrätten och som skulle göra dessa barn till företagens egendom under hela deras liv? Innan vi helt avvisar en sådan möjlighet som frukten av en mörk fantasi från någon bisarr sci-fi-dystopi, bör vi återigen tänka djupt på alla de stora ”framgångarna” för den liberala ideologin som vi redan har bevittnat.

Projektioner av våra kollektiva rädslor, som för bara några decennier sedan verkade som rena konspirationsteorier som aldrig skulle kunna gå i uppfyllelse under några omständigheter, är idag tyvärr en del av den dystra vardagsverklighet vi lever i. Detta tvingar oss att vara ständigt uppmärksamma och extremt försiktiga i förhållande till alla, vid första anblicken, innovativa, avancerade och humana idéer som liberalismen försöker hypnotisera och förföra oss med. Låt oss bara komma ihåg hur tanken på att skapa en global värld där det tack vare tekniska framsteg finns ett fritt och intensivt utbyte av varor och tjänster missbrukades. Precis som liberalismens ursprungliga idéer, såsom nödvändigheten av att skydda personliga friheter som det grundläggande syftet med statens existens, vridits till sin motsats, så missbrukades de ursprungliga idéerna om nödvändigheten av human globalisering för behoven hos en dold nykolonialistisk agenda. Istället för att alla nationer gynnas lika mycket av globaliseringen har det mycket snabbt förvandlats till ett system som gynnar rika länder, medan fattiga länders arbetskraft och resurser skrupelfritt utnyttjas och deras miljöer oansvarigt förstörs. Den liberala kapitalismens utbredning över planeten har visat sig bara vara en ny form av västerländsk expansion och imperialism som mycket ofta föregår brutala militära interventioner. När det gäller de västerländska begreppen ”kulturellt utbyte” och mångkulturalism har de bara lett till erosion av autentiska, traditionella kulturer och införandet av västerländska standarder i allt. Globalismen har väckt internationella institutioner som Världsbanken, Internationella valutafonden, Världshandelsorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Världshälsoorganisationen, ovannämnda World Economic Forum och andra. Alla dessa organisationer, som i allt högre grad inkluderar vissa organisationer som fungerar som specialiserade organ i FN (UNESCO, till exempel), har gemensamt en extremt låg grad av öppenhet i sina handlingar och ett mycket odemokratiskt sätt att fatta beslut. Med tiden blev det mer och mer uppenbart att alla dessa ”världsorganisationer” är under strikt kontroll av de västerländska sionistiska och angelsaxiska plutokratiska eliterna, och att de bara tjänar dem. Globalistiska organisationer är inget annat än grunden för någon ny totalitär världsordning och dess världsregering, det sista steget av global förslavning och förstörelse av alla fria nationer.

En av den moderna världens största ideologiska ondska, liberalismens förtrupp och slående näve, är HBTQ-ideologi i kombination med så kallad genusideologi – absolut idioti som trotsar enkla vetenskapliga fakta, sunt förnuft och traditionella värderingar. Dessa två kombinerade ideologier och deras ”värderingar” accepteras bäst i Västeuropa, medan de ganska förväntat, i Ryssland, Asien, Mellanöstern och Afrika, möter mycket starkt motstånd. I de flesta fall ledde aggressiv HBTQ- och könspropaganda i dessa konservativa samhällen bara till en ökning av intoleransen i förhållande till ”sodomiter”, vilket är en term som ofta används i dessa områden för medlemmar i det så kallade ”HBTQ-samhället”. Denna intolerans är särskilt relaterad till könsideologin, som förnekar det uppenbara faktumet för varje normal människa, nämligen att det bara finns två kön: man och kvinna, och att deras syfte är att skapa en familj på grundval av ömsesidig kärlek och respekt mellan en kvinna och en man och att uppfostra avkommor för att förlänga den mänskliga arten. Istället för något som är uppenbart för alla sprider genusideologin att det biologiska kön som människor föds med inte nödvändigtvis motsvarar det kön som de ”känner” att de tillhör. Således öppnades Pandoras ask för hela världen, även om den borde ha varit stängd för alltid och där den hör hemma – i psykiatriska kliniker. Facebook erkänner alltså nu 58 olika ”kön”, andra ”experter” kom fram till siffran 72 ”kön”, och budgivningen pågår fortfarande, så siffran 100 ”kön” har redan överskridits. Genusideologiska ”experter” som Diane Ehrensaft, en ”könsbekräftande” terapeut ökänd i konservativa kretsar, förespråkar att barn kan få pseudomedicinska diagnoser som ”könsdysfori” – en ”missmatchning” mellan biologiskt kön och könsidentitet, medan de fortfarande är i förskolan. Denna ”diagnos” tjänar senare som en rättslig grund för att ändra kön hos mycket små barn, vilket är absolut monströst. All denna transpersoners galenskap, tillsammans med hbtq-befolkningens redan standardkrav på olika privilegier, såsom legalisering av samkönade äktenskap och rätten att adoptera barn, påtvingas mycket fräckt och aggressivt alla nationer på planeten samtidigt som de totalt ignorerar deras kulturella och religiösa traditioner. Till exempel anslog EU 31 miljoner euro för integration, eller mer exakt, införandet av hbtq-värden i det traditionellt mycket konservativa och patriarkala Armenien, vars nationella värdesystem definitivt står i diametral motsats till sodomiternas ideologi. Sådant våld mot traditionalistiska samhällen är endast möjligt om en nation tidigare har fallit under det kollektiva västs starka politiska inflytande och blir helt ekonomiskt beroende av det. I så fall avstår ett sådant land från sin traditionella kultur och sina värderingar, i utbyte mot nya lån som bara leder till ytterligare skuldsättning och de facto slaveri. En sådan nation kan inte längre stå emot det kollektiva västvärldens ideologiska påtryckningar, oavsett hur tanklösa och skamlösa de är. Folket i sådana länder strävar naturligtvis efter att bevara sina traditionella värderingar till varje pris, och allt detta leder till skarpa interna konflikter och politisk instabilitet.

Fortsättning följer