462px-Peter_Wolodarski_2013

Gammeltidningen DN:s medicinreporter Amina Manzoor kommer ut som lobbyist för läkemedelsindustrin – Big Pharma – i en starkt färgad artikel med titeln Nio medicinska myter du inte skall gå på.

Artikeln är ett rungande försvarstal för Big Pharma och evidensbaserad skolmedicin som jag skrev om här den 30 juli. En röd tråd i artikeln är patentargumentet från denna typ av lobbyister, att allt som talar emot och avslöjar oegentligheter i den av Big Pharma styrda skolmedicinen är konspirationsteorier. Detta är givetvis en lögn, det behövs inga konspirationsteorier, det räcker att följa industrins affärslogik – to follow the money!

Artikeln är ett typexempel på den lobbyism som läkemedelsindustrin bedrivit i nu snart 100 år och som går ut på att förlöjliga och kvacksalveristämpla alla icke patenterbara substanser som är medicinskt verksamma. Tusentals år av mänsklig erfarenhet sopar man under mattan för att slippa konkurrens.

Manzoor börjar med ett svepande försvarstal för vacciner och konstaterar att vacciner är generellt sett säkra och effektiva. Hur hon kan påstå något sådant med vaccinationskampanjen mot svininfluensan i färskt minne är en gåta? Miljontals svenskar vaccinerades mot en ganska harmlös influensa som skördar färre dödsoffer än en vanlig säsongsinfluensa. Däremot orsakade vaccinet hundratals fall av invalidiserande narkolepsi – knappast säkert eller effektivt alltså. Detta insåg självaste statsepidemiologen Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet som manade alla att vaccinera sig, men som själv avstod eftersom hon kände till riskerna. Big Pharma kammade hem många miljarder. Exemplen kan mångfaldigas.

Ett annat område som Manzoor tar upp är hetskampanjen runt zika viruset. Hon påstår att det idag finns en vetenskaplig konsensus kring att det ökade antalet barn som föds med mikrocefali beror på zikaviruset. Miljöbloggaren och forskaren Mike Adams efterlyser i en artikel en dokumentation av hur många mikrocefalifall som verkligen inträffat. Han pekar på det märkliga att detta virus som varit känt i 60 år plötsligt bara skulle drabba några fattiga svarta brasilianare inom ett begränsat område, medan viruset finns spritt långt utanför det området. Manzoors påstående om konsensus luktar klimatpropagandan lång väg. Även den förmenta konsensusen har gått upp i rök.

När Manzoor sedan tar upp frågan om kost och cancer framträder lobbyisten allt tydligare. Hon skriver att påståendet att viss mat, som till exempel grönsaker, skulle få cancertumörerna att krympa saknar helt belägg. Den slutsatsen är falsk.

Att cancer som hon skriver, inte är en sjukdom utan en stor grupp sjukdomstillstånd som kräver olika behandling är i sig riktigt. Det talar dock inte för skolmedicinen som i princip mest rekommenderar att nästan alla dessa cancrar skall behandlas på samma sätt, alltså inte olika behandlingar. Metoden är mest lik att jaga mygg med hagelbössa. Dagens skolmedicin använder främst svindyra cellgifter från Big Pharma och strålning ibland i kombination med kirurgi mot nästan alla cancersjukdomar.

Manzoor skriver att en viss kost inte kan bota cancer, men hon vidgår en kompakt vetenskaplig evidens som visar att olämplig kost och miljögifter i maten ofta orsakar cancer. Så kosten är en mycket viktig del när man skall angripa cancersjukligheten. Manzoors påstående är försåtligt. Eftersom det numer inte förekommer någon forskning eller utbildning att tala om inom området kost som bot mot sjukdomar saknar hennes påstående vetenskaplig evidens. Vad vi däremot med stor vetenskaplig evidens vet redan genom nobelpristagaren Otto Warburgs forskning för nästan 100 år sedan, är att om vi har cancerceller i kroppen (som alla har) då gynnas en cancertumörutveckling starkt av högt blodsocker tillsammans med förhöjd utsöndringen av tillväxthormoner som insulin och IGF1. Den utsöndringen drivs på av högt blodsocker p.g.a. olämplig kost.

Alltså har kostens sammansättning en mycket stor betydelse för cancersjukligheten. Det finns även vetenskapliga belägg för att t.ex. ketogen kost kan få cancertumörer att gå i remission och att kombinationen mellan skolmedicinens behandling och strikt ketogen kost ofta visat långt bättre resultat än t.ex. bara cellgifter. Det faktum att sockersjuka och cancersjuklighet går hand i hand är ett förkrossande bevis för att påståendet i DN-artikeln är falskt.

Det finns otaliga studier som visar på hur man fått cancertumörer att gå i remisson med hjälp av kosttillskott och vitaminer från naturliga källor. Bl.a. finns dokumenterat ett flertal fall där tumörer skrumpnat bort med hjälp av stora intravenösa injektioner av askorbinsyra (C-vitamin). Jag har egen erfarenhet av hur en över tio år gammal benign växande hudtumör skrumpnade bort helt sedan jag ersatt en rad s.k. mediciner med bl.a. gurkmeja i kombination med C- och D-vitamin.

Vad vi också vet vetenskapligt är att ett bra immunförsvar är viktigt för att minska cancerrisken. Vi vet att en rad livsmedel, naturliga kosttillskott och vitaminer som C och D har just effekten att de bidrar till ett bättre immunförsvar. Därmed inte sagt att det alltid kan rädda oss undan en cancer, men med rätt kost och en rad naturliga örter, nötter och rötter m.m. kan vi kraftigt minska risken för såväl cancer som förkylningar och andra sjukdomar.

Manzoor skriver att äta kosttillskott med C-vitamin är inte bara dyrt utan också onödigt. Även detta är som det visar sig ett falskt påstående.

Manzoor blir direkt patetisk när hon i sin drapa går i direkt försvar av industrins affärsmetoder genom att konstatera att det inte finns någon konspiration som stavas Big Pharma. Läkemedelsindustrin har en rätt smutsig historia som främst har handlat om att tjäna mer pengar och få ut nya läkemedel snabbare på marknaden, men det håller på att rensas upp. Det sista påståendet är även det likt de tidigare, direkt falskt. Industrins affärsmetoder blir allt hänsynslösare och betecknas t.ex. av Cochrane-professorn Peter Götzsche som direkt kriminella i hans bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Idag är biverkningar av läkemedelspreparat den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer, för att inte tala om alla dödsfall i sjukdomar som inte botas av dagens vansinniga pillerförskrivning.

Här behövs inga konspirationsteorier, det är bara att följa affärslogiken. DN-artikeln är ett skolexempel på hur Big Pharmas hänsynslösa lobbyism ständigt arbetar på att förlöjliga och motarbeta allt som kan hjälpa människor att hålla sig friska och som kan bota dem från en lång rad sjukdomar. De tjänar mest pengar på att hålla sjuklingarna sjuka och bara ge dem livslång symptombehandling i stället för bot. De har även på senare år kommit på den lysande idén att hitta på nya diagnoser som kräver livslång behandling, detta har gett en exploderande marknad för psykofarmaka och kolesterolsänkande piller.

Det är en skam att DN ägnar sig åt denna form av ogenerad lobbyverksamhet för en industri som av insynspersoner likt Götzsche betraktas som kriminell.