7A676940-AB9D-45F4-883A-9349F3DDEAF3_w640_r1_s

I morse hade jag en av alla dessa dystra erfarenheter av att vårt svenska fria samhälle befinner sig i upplösning. Det är illa nog att regeringen Reinfeldt avskaffat vårt fungerande militära försvar som behövs för att hävda landets gränser. Vi saknar även ett psykologiskt försvar och en fungerande myndighet för samhällsskydd och beredskap värd namnet. Det som skall skydda folket från fientlig propaganda och desinformation.

SVT Forum sände på tisdagsmorgonen (1/3) något som skulle vara en presentation av hur Sverige skall försvaras och mot vad, arrangerat av föreningen Folk&Försvar. Dagens ämne var Sveriges psykologiska försvar med föredragning av folkpartisten Olle Wästberg, Michael Tofvesson (MSB), Björn Palmertz (Försvarshögskolan) och Patrik Oksanen (Helahälsingland).

Det visade sig att dessa föredragshållare och deras myndigheter är kvar i det kalla kriget då den fria världen hotades av världskommunismen och fienden framför alla var Sovjetunionen som radat upp sin överlägsna arme utefter järnridån, redo att när som helst välla in över Västeuropa och ockupera våra länder.

 

Riskbilden i vår omvärld

Vilka är då de tydligt observerbara säkerhetshoten mot Sverige i dagens värld?

Det utan jämförelse största hotet mot vår säkerhet är USA:s och NATO-ländernas korståg i Mellanöstern som krossat regimerna i Afghanistan, Irak, Libyen och som i flera år försökt störta regimen i Syrien. Det senare genom ett proxykrig där man skapat och utrustat en legoarmé som vuxit till en bestialisk gökunge, som man tappat kontrollen över. Den kallar sig Islamiska Staten och slår nazismen i brutalitet. NATO:s korståg där Sverige deltagit i viss utsträckning, har dödat två miljoner människor och jagat tiotals miljoner på flykt. Korståget har orsakat en flykting- och migrantvåg som är på väg att helt destabilisera EU och leda till unionens upplösning. Konflikten har alla möjligheter att expandera beroende på att NATO-landet Turkiet samtidigt ser en chans att slå ner den kurdiska minoriteten i landet (20 miljoner) och samtidigt krossa kurderna i Syrien och Irak. Ryssland som är nära lierat med Assadregimen har ställt upp på dess sida med stora flygstridskrafter för att bekämpa IS legoknektar och terrorister. Läget är ytterst instabilt.

NATO-kretsen har även utmanat Ryssland genom att iscensätta en statskupp i grannlandet Ukraina där den demokratiskt valda ryssvänliga, låt vara korrumperade, presidenten störtats. Han har ersatts av en likaledes korrumperad marionett som inte klarar av kontrollen av landet. Regimen är på väg att falla sönder och störta landet i kaos och ekonomisk ruin. Det djupt splittrade EU har inte längre någon möjlighet att hjälpa landet. Kuppen ledde till att Ryssland svarade med en oblodig annektering av Krim som nästan helt har rysk befolkning och där Ryssland har sin Svarta Havsflotta. Ryska folkgrupper i östra delen av landet som inte vill underordna sig den nya regimen har utlöst ett inbördeskrig, där Ryssland är inblandat. Inom EU råder djup splittring om hur man skall förhålla sig till Ryssland.

Efter kommunismens fall avvecklades Warszawapakten och därmed borde NATO även ha avvecklats, vilket inte skedde. I stället har man offensivt expanderat NATO och ringat in Ryssland, vilket givetvis var en bidragande orsak till annekteringen av Krim som ryssarna inte kunde tänka sig i NATO:s händer. Politiken har försvarats med tron att Ryssland utgör ett lika stort hot mot Västeuropa som en gång Sovjet utgjorde. NATO:s amerikanske befälhavare skramlar med vapnen och hetsar mot ryssarna.

Min bedömning är att man medvetet överdriver det ryska hotet och försöker destabilisera Ryssland. Planen från USA:s sida är sannolikt att kunna iscensätta en liknande kupp i Moskva som den i Kiev för att störta Putins regim som står i vägen för deras New World Order. Idag är Putins Ryssland ett starkt nationalistiskt land vars politik styrs av en strävan att försvara nationella och kristna intressen, mer än att lägga under sig övriga Europa. Man motsätter sig den angloamerikanska oligarkins NWO. De enda av Rysslands grannländer som har anledning att känna ett visst hot är länder med en stor rysk diaspora och muslimska länder med hotande migration in i Ryssland.

Sverige har således ingen objektiv anledning att känna sig hotat av Ryssland.

 

Vårt psykologiska försvar

Mot bakgrund av den observerade riskbilden var det patetiskt att lyssna på föredragshållarna på Folk&Försvars konferens. Det enda som bekymrade dem var den ryska propagandan och desinformationen. Jag efterlyste häromdagen här exempel på sådana ryska och andra aktiviteter. Jag har nästan inte fått något substantiellt att visa upp, vilket var en stor besvikelse. Talarna på konferensen hade i praktiken ett enda exempel. Det handlade om en trettonårig rysk flicka i Tyskland som hittat på att hon blivit gruppvåldtagen av muslimska migranter, något som ryska medier slog upp stort och t.o.m. utrikesminister Lavrov lär ha tagit upp i ett anförande. Mot bakgrund av alla de våldtäkter och sexuella trakasserier av kvinnor i flera EU-länder som faktiskt inträffat i kölvattnet av migrantströmmen, fick fallet med flickan oproportionerligt stort genomslag. Man nämnde även några exempel på förfalskade brev som cirkulerat på nätet. Därutöver hade man bara exempel där ryska medier och propagandakanaler såg till att blåsa upp och sprida information om sådant som våra medier försökt tona ner.

Självklart skall vi ha hög vaksamhet mot den propaganda som sprids av ryska medier. Vad som däremot inte berördes med en enda stavelse var den lååååångt allvarligare desinformation som under senare decennier väller över oss från amerikanska källor ända från Vita Huset till amerikanska MSM. Hela korståget i Mellanöstern har kantats av propaganda och desinformation. Många menar att allt började med att elfte septemberattacken 2001 var en iscensatt false flag. Jag är inte tillräckligt insatt för att ha någon bestämd uppfattning, mer än att attacken utnyttjats för att legalisera hela korståget. De fullständigt skrattretande försöken att lura i världsopinionen att Irak hade farliga massförstörelsevapen är dock ett bevisat exempel.

Under de senaste åren har amerikanska myndigheter (på presidentens uppdrag?) systematiskt matat ut manipulerade temperaturdata för att lura oss att tro på en global uppvärmning som inte äger rum. Allt i syfte att underbygga deras NWO. Det har gått så långt att ett kongressutskott enligt tidskriften Nature beslutat utreda desinformationen. Denna amerikanska desinformation har sannolikt haft en avgörande betydelse för svenska regeringens klimatpolitik och den har kostat vårt land mångmiljardbelopp.

Amerikanska MSM som kontrolleras av de rikaste av de rika pumpar ut hatpropaganda mot Ryssland och president Putin som står i vägen för deras NWO. Svenska MSM upprepar som papegojor propagandan utan minska källkritik. Jag påtalade häromdagen de flagranta lögner som oligarkernas egen torped George Soros fått publicerade i DN.

Runt krisen i Ukraina har det även figurerat massor av desinformation. Ett exempel var när NATO-befälhavaren och höken Breedlove gick ut med påståenden om ryska trupprörelser inne i Ukraina som sedan motsades av tyska underrättelsetjänsten.  Den här generalen är ett mycket större hot mot vår säkerhet än ryssarna.

Jag skulle kunna fortsätta några sidor till med en redogörelse för hur vi blir systematiskt desinformerade och hjärntvättade av våra egna MSM med propaganda från USA och NATO. Döm om min förskräckelse när en av föredragshållarna på Folk&Försvars seminarium talar om hur man från svenska myndigheter samarbetar med NATO:s egen propagandacentral Stratcom.

De som är satta att sköta vårt psykologiska försvar och vår säkerhetsberedskap synes alltså vara en del av den propagandaapparat som manipulerar oss.